Det är kallt.
Och som vanligt när det blir kallare än normalt, får foliehattarna på Climate Scam och liknande sajter fnatt. Det blir bilder på snöoväder och på istappar och den ständiga, ironiska andemeningen är: ”Jaså, det är så här ni menar att den globala uppvärmningen ser ut?”
Det är förstås så dumt så att klockorna stannar. Klimat är inte samma sak som väder. Vi kommer att få uppleva svinkalla vintrar även i framtiden, men globalt blir de mer sällsynta. Uppvärmningen tickar inte på i jämn takt. Den ser inte likadan ut överallt. Förra vintern var till exempel kyligare än vanligt i norra Europa och i USA, men ovanligt varm i arktiska regioner.
Intressant nog kan sådana temperaturvariationer ha att göra med just klimatförändringarna. USA-myndigheten National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) diskuterar den möjligheten i sin senaste rapport om det arktiska klimatet – Arctic Report Card.
Varma temperaturer och mindre sommaris i arktiska oceanen orsakar ett värmeöverskott som påverkar luftströmmarna, förklarar NOAA. Förra vintern ledde detta till vindförhållanden som gjorde att de arktiska luftmassorna letade sig ner över Europa, Asien och Nordamerika. Därav den kalla vintern. Företeelsen kallas för ”varmt arktis-kalla kontinenter”, och är känd från tre vintrar de senaste 160 åren. Det går inte att dra några slutsatser av att detta händer en enstaka gång. Men med en fortsatt uppvärmning av Arktis är risken stor för att fenomenet blir vanligare i framtiden, skriver forskarna bakom NOAA:s rapport.
Det ser alltså ut som om Climate Scam får mycket att skriva om framöver.