Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson, riksdagsledamoten Jens Holm, ger nu ut en bok om klimatkrisen och vad som kan göras för att skapa en hållbarare och mer rättvis värld.

– Ända sedan jag blev politiker på heltid har jag saknat en bok som på svenska  ramar in klimatfrågan från vänster och som är så pass konkret att den kan användas i det dagliga politiska arbetet. Nu har jag skrivit den, och jag hoppas att den kan bli till glädje för både politiker och många andra, säger Jens Holm, i ett pressmeddelande.

I en debattartikel i Dagens Arena skriver Jens Holm med anledning av lanseringen:

Klimatförändringen är en unik möjlighet för oss att i grunden bygga ett samhälle baserat på annat än vinstmaximering och konsumtion. Det skulle kunna vara ett samhälle där vi omfördelar från rik till fattig, där den gemensamma konsumtionen får växa på bekostnad av privatkonsumtion och där produktivitetsökning tas ut i kortare arbetstid.

Boken, Om inte vi, vem? – politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern, ges ut av Sjösala förlag.