Under tisdagen anordnade UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s stora havskonferens som hålls i New York nästa vecka. Sverige och Fiji står som värdar för konferensen som väntas samla uppemot 8 000 delegater från världens alla länder.

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inledde seminariet i Stockholm med att säga:

– Vi har inte en dag att förlora då det gäller att börja adressera de stora utmaningar som våra hav står inför.

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och ambassadör för WaterAid International, fanns också på plats i Stockholm. Han förklarade att det nu är upp till världens länder att bevisa att det bara är tillsammans som det går att finna lösningar på de internationella problem som ytterst blir nationella eller lokala.

– Tillsammans! Det är världens viktigaste ord, förklarade Jan Eliasson.

Efter seminariet fick Effekt en kort pratstund med den svenske FN-veteranen.

Världens viktigaste ord, kan du utveckla det resonemanget?

– Vi står nu inför en situation där det finns de som vill hävda att man hjälper sina medborgare bäst genom att värna om deras intressen bara från det nationella perspektivet. Och då hävdar jag att i dagens värld är det så att våra problem är sammanvävda. De globala, nationella och lokala problemen är de samma. Vi kan inte tala om en nationell lösning på klimatfrågan eller havsfrågorna. Vi kan inte heller tala om en nationell lösning på migrations- eller flyktingfrågorna.

– Det här innebär då, att för att finna lösningar som inte går att finna nationellt, måste man använda internationella förhandlingar och avtal. Om det här sjunker in – att de internationella lösningarna är ett nationellt intresse – då har vi nästan fått en revolutionär förändring i synen på vad som är internationellt och nationellt.

– Men nu, när olika intressen utnyttjar det här inåtblickandet, och pekar ut omvärlden som ett hot eller en fara, i stället för att se omvärlden som en potential och en möjlighet, då är vi ute på ett sluttande plan. Jag vill hävda att de länder som visar att de kan ta till sig den internationella dimensionen i sitt nationella liv kommer att vara starkare än de som väljer att bygga murar.

På tal om murar. Donald Trump har gjort klart att han tänker meddela nu i veckan hur USA kommer ställa sig framöver till Parisavtalet. Hur stor skada tror du det skulle bli om han meddelar att USA vill dra sig ur det internationella klimatarbetet?

– Det är en stor skada om en utav världens ledande makter går emot ett avtal som vi har förhandlat fram under många år. Samtidigt hoppas jag, som någon optimist sa i Washington när jag var där i november, att tåget redan har gått när det gäller förnyelsebar energi. Exempelvis har många delstater i USA byggt upp lagstiftning på de progressiva steg som togs under de gångna åtta åren. Och om det har blivit lagstiftning så är det inget du kan avskaffa under en kafferast. Sen hävdar väldigt många att också industrin och företagsvärlden börjat gå vägen mot förnyelsebart. Och det finns i dag fem eller sex gånger fler anställda i förnyelsebar energi i USA än i landets kolindustri, till exempel.

– Men det skulle så klart ändå innebära stor skada, inte minst politiskt och psykologiskt ute i världen. Det kommer då att användas utav andra som drar sig för att hänga på, som kommer peka på USA. Och det kanske är ännu farligare, om det används för att var och en tror att man kan värna sina intressen genom att ta nationella steg. Men det är som jag har sagt tidigare, de finns i de här frågorna ingen win-lose, utan det är lose-lose eller win-win som gäller.

Angående The Ocean Conference som hålls i New York nästa vecka. Det blir det största FN-initiativ som Sverige tagit sig an sedan den stora miljökonferensen som ägde rum i Stockholm 1972. Hur stort är det här internationellt sett?

– Det är stort, väldigt stort. Därför att det här är den första konferensen som följer efter SDG-avtalet (om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, red. anm.) i september 2015 och efter Parisavtalet i december samma år. Så det kommer både ha effekt, tror och hoppas jag, på mål 14 som ju handlar om havsfrågorna. Men det kommer också ha effekt på alla de övriga målen eftersom de ömsesidigt förstärker varandra.

**********

Läs mer:
The Ocean Conference
FN:s globala mål för hållbar utveckling

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________