Svenskar är inte kända för att vara särskilt sällskapliga på kollektiva färdmedel. Vi pratar inte gärna med främlingar, men fram tills nyligen såg vi dem åtminstone. Kanske gav vi också främligen som slog sig ner på sätet mitt emot en subtil bekräftan med ögonen: jag ser dig. Nu är det annorlunda. Minst varannan resenär är numer så försjunken i sin smartphone att hen inte ens noterar människorna i sin närhet.

Att detta skulle kunna leda till förändrade attityder har man tidigare mest kunnat misstänka. Nu är det bekräftat enligt en studie som refereras i Svenska Dagbladet:

Smarta mobiltelefoner öppnar en värld av möjligheter till sociala kontakter. Men i stället tycks ständiga uppdateringar på Facebook, twittrande och sms:ande förvandla oss till egoister som bryr oss mindre om andra.

Effekten är inte kopplad till sociala medier i sig utan till chansen mobiltelefonerna ger oss att ständigt vara uppkopplade. Vår relation till mobilerna blir till slut viktigare än relationen till andra.

I ett av de experiment som gjorts vid universitetet i Maryland delades de unga försökspersonerna in i två grupper. Personerna i den ena gruppen fick använda Facebook på en stationär dator, medan den andra gruppen fick använda sina mobiler fritt. Efteråt fick alla gradera hur gärna de vill hjälpa till i ett soppkök för hemlösa. Mobilanvändarna visade sig vara avsevärt mindre intresserade än övriga.

– De som nyligen använt sin mobiltelefon bryr sig generellt mindre om andra. Vi har därför särskilt undersökt hur denna minskade omtanke om andra påverkar det samhällsnyttiga beteendet. Slutsatsen är att de blir mindre benägna att ge stöd åt en hjälporganisation, vilket skulle ha gagnat samhället i sin helhet, säger Rosellina Ferraro, assisterande professor vid universitetet i Maryland.

Experimentet påminner om det arbete kring värderingar som Världsnaturfonden i Storbritannien driver sedan några år tillbaka. På den workshop som arrangerades kring rapporten Common Cause i Stockholm för några veckor sedan berättade rapportförfattaren Richard Hawkins om den senaste forskningen om hur våra värderingar och attityder är väldigt lättmanipulerade. Det räcker i princip med att vi påminns om mer egoistiska värderingar som status, pengar och makt för att vi också ska bli mer egoistiska. I ett experiment fick två grupper av studenter sortera ord. Ena gruppen sorterade neutrala ord, den andra gruppen sorterade ord som hade med status och pengar att göra. När sorterandet var klart frågade testledaren vilka studenter som kunde hjälpa honom med en enklare uppgift. De som sorterat de neutrala orden visade sig vara betydligt mer hjälpbenägna än de andra.

Stressforskaren Torbjörn Åkerstedt som också intervjuas av Svenska Dagbladet menar att Maryland-studien borde vara varningsklocka för hur vi använder den nya tekniken:

– Jag tycker att det finns likheter med andra typer av missbruk, som spelberoende, där man måste få belöning hela tiden. Det skulle behövas en samhällsdebatt om hur den nya tekniken påverkar oss som människor och hur det är rimligt att använda tekniken i framtiden. Det handlar inte om att komma med pekpinnar, det här gäller de flesta av oss. Det händer att jag själv sitter med telefonen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Vilket jag verkligen håller med om. De flesta av oss är djupt nerdragna i teknikberoendet och medvetna om det. Men eftersom den avancerade tekniken så ofta betrakas som en frälsning och närmast en naturlig utveckling för människan viftas ifrågasättandet av den lätt bort.

Det må vara hur mysigt som helst att låta sig uppslukas av sin Iphone, men det är en fördel att åtminstone vara medveten om hur användandet kan påverka en.