International Court of Justice, Haag. Foto: Alkan de Beaumont Chaglar

 

Viktig update för klimatförnekare: Nu höjs röster om att ”förnekelse av klimatförändringar” ska läggas till listan över erkända brott mot mänskligheten.

Under Bolivias gräsrotskonferens om klimatfrågan i april i år, restes krav på att FN skulle sätta upp en internationell domstol för klimatbrott. Samtidigt föreslog brittiska Polly Higgins att ecocide – förstörelse av natur och miljö i stor skala – skulle kunna tas upp i Internationella brottsmålsdomstolen jämte folkmord och brott mot mänskligheten.

Nu tar amerikanska Donald Brown från Penn State University saken ett steg längre. I en debattartikel i the Guardian, tidigare publicerad på universitetets Climate Ethics-blogg, angriper han storföretagens försök att så tvivel om klimatproblemen och hejda klimatkampen, och argumenterar för att desinformation om klimatproblem i sig borde klassificeras som ett brott mot mänskligheten. ”Desinformation om läget för forskning kring klimatförändringar är extremt moraliskt förkastlig om den leder till att handling för att minska hotet från klimatförädirngar uteblir”, skriver han. ”[Detta eftersom] konsekvenserna av en försenad handling kan bli mycket allvarliga och världens fattigaste människor är bland de mest utsatta.” Företagen som ligger bakom har oftast ekonomisk vinning som motivation, påpekar Brown vidare.

Denna typ av åtal skulle angripa storföretagens och branschorganisationernas försvar mot klimatanpassning på en viktig punkt. Desinformation om klimatförändringarna utgör en av grundbultarna i företagens lobbyverksamhet, som ofta backas upp av så stora resurser att den lätt påverkar nationella beslutsprocesser, inte minst i små länder. När enskilda företags intressen tar oproportionerligt stor plats i demokratiska beslut, är besluten inte särskilt demokratiska alls. (Även om de verkar vara det – större delen av lobbyverksamheten sker utan att uppmärksammas.) Att kunna hindra de felaktiga argument som ligger till grund för detta vore en dröm, även om den nog ännu är ganska ouppnåelig.