I Effekt nummer 3/2014 var temat utbildning, och vi utforskade om vi lär oss det vi behöver? I februari kommer diskussionen att fortsätta, då vi tillsammans med Klimataktion och ABF diskuterar frågan: Hur lär vi oss leva i samklang med planeten?

Dagens elever är morgondagens samhällsbyggare. Får eleverna de kunskaper som krävs för att vara med i den omställning vi står inför om vi vill ha ett verkligt hållbart samhälle?

Samtalet kommer att handla om inbillning. Har vi kommit särskilt långt i vår medvetenhet i vad som behöver förändras? Siffrorna pekar på att vi är ett av världens mest resursslukande länder.

Det kommer att handla om utbildning. Vad lär sig dagens skolelever och studenter? Kan undervisningen bli bättre? Visar skolan på sambanden mellan orsak och verkan?

Och framförallt talar vi om ombildning. Vilka visioner finns om en skola för framtidens behov?

Elever, lärare, skolpersonal, lektorer, professorer, föräldrar och alla andra som vill prata ombildning, välkomna!

Seminariet äger rum på ABF, Sveavägen 41, Stockholm, 2 februari, kl 19.