I veckan blir det en hel del fokus på Sveriges nationalparker. I dag är det nämligen nationalparkernas dag, och i morgon invigs en helt ny nationalpark i landet.

Sveriges har i dagsläget 30 stycket nationalparker. Det senaste tillskottet är Åsnens nationalpark i Småland, som alltså är den park som invigs i morgon.

Enligt Naturvårdsverket finns det ett antal viktiga kriterier för skapandet av nationalparker. Bland annat ska de:

  • var för sig och tillsammans väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper i ett system över landet
  • omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1 000 hektar
  • till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
  • vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter
  • ha höga naturvärden
  • kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärdena skadas

Sveriges nio första nationalparker bildades redan 1909, vilket innebar att Sverige var först ut i Europa med denna typ av skydd.

_________

Här finns en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i landet.

I Naturvårdsverkets bildbank finns foton från parkerna.

Den som vill se mer kan följa kontot Sveriges Nationalparker på Instagram.