Hotat hav

Haven har under de senaste 300 miljoner åren inte någon gång försurats lika snabbt som nu. Och då har världen under den tiden ändå upplevt flera perioder av marin massdöd. Den obehagliga slutsatsen drar en internationell forskargrupp i en studie som publicerats i tidskriften Science. Forskarna har undersökt tillgängliga geologiska data, och varnar nu för själva hastigheten i försurningen. Viktiga marina arter hinner inte anpassa sig, nya arter hinner inte utvecklas för att ersätta dem som kommer att dö ut.

Havsförsurningen är den ibland förbisedda bieffekten av våra koldioxidutsläpp. Medan klimateffekterna är välkända och föremål för intensiv forskning, är kunskapsläget sämre när det gäller koldioxidutsläppens påverkan på livet i haven. Men de senaste 30 åren har bilden börjat klarna.

Den grundläggande kemin är enkel. Ungefär en fjärdedel av de koldioxidutsläpp som orsakats av människan hamnar i haven. Där löses koldioxiden upp, och det bildas kolsyra som gör havsvattnet surare. Försurningen leder till att det blir mindre kalk över till de marina livsformer som behöver bilda skal av kalciumkarbonat. En lång rad organismer riskerar att drabbas – bl a ostron, musslor, koraller (som även påverkas av själva uppvärmningen) samt olika sorters plankton. I förlängningen kan organismer högre upp i näringskedjan få se sin föda minska drastiskt. Konsekvenserna är svåra att överblicka.

Sedan förindustriell tid har havsvattnets pH-värde sjunkit från 8,2 till 8,1. Det låter inte så mycket, men pH-skalan är logaritmisk och minskningen innebär att haven har blivit 30 procent surare. Om vi inte får bukt med koldioxidutsläppen antas pH-värdet sjunka ytterligare 2-4 tiondelar det närmaste seklet. Världen har upplevt försurade hav tidigare. Men då har processerna tagit åtminstone tusentals år.  Bärbel Hönisch, paleoceanograf vid Columbia University och huvudförfattare till studien i Science, säger:

”Vi vet att under tidigare försurningsperioder slogs inte det marina livet ut. Nya arter utvecklades och ersatte dem som dog ut. Men om de industriella koldioxidutsläppen fortsätter i dagens takt kan vi komma att förlora organismer vi bryr oss mycket om – korallreven, ostronen, laxen.”

Våra 200 år med kol och olja utgör ett experiment utan motstycke. Det riskerar att sluta mycket, mycket illa.

Kommentarer

Skrivet av jäger den 11 mar 2012 - 20:37.

Läste om detta i SvD. På sidan 15!

Är den konventionella pressen oförmögen att inkorporera nyheter av detta slag för att de i grund och botten står bakom- medvetet eller ej - den produktions- och konsumtionsordning som vi lärt känna under begreppet kapitalism?
(här: kapitalism=den sociala ordning som kännetecknas av köpandet av levande arbete och utsugning av jorden och vatten).

Det samhälle som bygger på en orättvisa av det slag jag här nämner kan inte på ett avgörande sätt ifrågasättas med mindre än att nämnda orättvisa måste benämnas vid sitt rätta namn. Detta är inte press eller politiker förmögna: det skulle vara politiskt självmord.

Skrivet av Göran Ekblad den 14 mar 2012 - 10:35.

Bra kommentar Jäger. Men du täcker bara in halva problemet. Fördelning är en mycket viktig del av människors liv, men hur länge har vi kvar något att fördela? Vi fill fördela det producerade mervärdet på olika sätt, ofta beroende på vår politiska ideologi, men alltför ofta beroende på ren egoism. Alla omfattas idag av världsrelligionen "Evig ekonomisk tillväxt" oavsett vilken ideologi vi bekänner oss till i övrigt. Min fråga är bara: Är evig ekonomisk tillväxt rent materiellt möjlig? Kan träden börja växa upp i himlen?

Skrivet av jäger den 15 mar 2012 - 01:51.

Vad som är en viktig del för människors liv är av mycket underordnad betydelse i sammanhanget. Tänker nu på de människor som lever i länder där just den föreställning du påtalar ständigt är på agendan.
"det producerade mervärdet", som du säger, vilar på ett illusoriskt JA på dina två frågor.
"det producerade mervärdet" kan endast upprätthållas så.
det vet du. det vet jag.
men inga träd kan växa till himlen. givet en ändlig planet är också evig tillväxt en oxymoron vars vidriga konsekvenser är uppenbara för den som har höra och öga att höra och se med.
den kapitalistiska civilisationen måste dö, för att människor och jord, himmel och hav ska kunna leva.

Mest kommenterade just nu

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...
  • Farfar: Givetvis är analysen korrekt, vad gäller koppling...
  • Lasse: Nej det stämmer inte. I sin avhandling behandlar...