Därför söker vi nu gemensamt en person för att undersöka och kartlägga annonsmarknaden för kulturtidskrifter samt för att utforma strategier för framtida annonsförsäljning, för såväl papperstidskrifterna som till webben.

Vi söker dig som:

  • har god kännedom om annonsmarknaden för tidskrifter (både papper och webb)
  • erfarenhet och kunskap om marknadsföring och annonsförsäljning inom kultursfären
  • är kreativ och innovativ och skapar kontaktnät och nya strategier
  • är van vid att arbeta självständigt och i projekt

Meriterande är relevant utbildning samt erfarenhet av marknadsföring.

Projektet är tidsbegränsat, önskvärd start är i juni 2015 och projektet ska avslutas senast i januari 2016. Uppdraget är arvoderat och arbetstiden och projekttiden disponeras enligt överenskommelse (exempelvis 50 procent under fyra månader eller lägre tjänstgöringsgrad under längre tid).

Är du rätt person för oss? Skicka en ansökan till oss och berätta varför samt bifoga cv och relevanta arbetsprover. Vi behöver din ansökan senast 25 maj. Ansökan skickas till christopher@tidningenrepublic.se

Hör av dig till Christopher Holmbäck på Re:public om du har ytterligare frågor.

E-post: christopher@tidningenrepublic.se, telefon: 0737 32 72 18

Läs mer om oss på bang.se, effektmagasin.se och tidningenrepublic.se