Måndag 29.11 2010 kl. 18.30 på Konsthall C
HEM LJUVA HEM#3:

Föreläsningar av Irene Molina (docent i kulturgeografi, Uppsala universtiet) och Karin Bradley (forskare vid KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö). Språk: Svenska
_____________________________________________________________

Hem ljuva hem är ett undersökande projekt där ekonomiska, politiska och sociala förändringar läses genom hemmet och bostaden. Inför utställningen som öppnar 8 december 2010, anordnas ett antal föreläsningar som på olika sätt diskuterar hemmet som ideologisk rumslighet.

Irene Molina:
Längtar du hem? Bostadspolitik, exkludering och kulturrasism
Ofta förknippas hemmet med positiva värden som förankring, tillhörighet, värme och stabilitet. Mot detta ställer Molina hemmet som ett rum som per definition utesluter det främmande, och som en plats som bland annat kommit att bli viktigt för formulerandet av nationell identitet. I sin föreläsning diskuterar hon hemmet som en rumslighet som exkluderar snarare än välkomnar. På vilket sätt är rum kopplat till kön, klass och etnicitet? Och hur konstruerar, legitimerar och upprätthåller idén om hemmet gränser mellan människor, länder och stadsdelar?

Irene Molina är docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Hon forskar om social rättvisa, rasism, sexism, intersektionalitet, segregation och staden.

Karin Bradley:
Commoning – att bo i, skapa och leva av det gemensamma
Som en reaktion på dagens individualiserade och resursslösande boendeformer, produktion och konsumtion pågår försök till ”commoning”: att skapa, leva i och av ”the commons”, det gemensamma. Genom exempel från Tyskland – ekobyar, husvagnskollektiv och queerfeministiska husockupationer – beskriver Bradley sätt att bo och försörja sig som utmanar dagens tillväxtekonomi.

Karin Bradley är forskare vid KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö samt Linköpings universitet. Just nu forskar hon om utopiskt tänkande och försök att forma alternativa samhällen.


Konsthall C är en ideell kulturförening och ett offentligt konstverk av Per Hasselberg i Hökarängen (Stockholm), som sedan 2005 bedriver publik verksamhet i form av utställningar och program i en centraltvättstuga.

_____________________________________________________________

Konsthall C
Cigarrvägen 14
123 57 Farsta

T-bana: Hökarängen (gröna linjen mot Farsta Strand)
info@konsthallc.se
www.konsthallc.se