Den FN-ledda havskonferensen som pågått i New York i veckan är nu slut.

The Ocean Conference, som Sverige och Fiji stod värdar för, har haft fokus på mål 14 i det internationella Agenda 2030-arbetet – ett mål som handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Den fem dagar långa havskonferensen har på många håll beskrivits som en succé. Bland annat resulterade den i över 1 300 frivilliga åtaganden från länder, företag, organisationer och forskningsinstitut.

– Allt det politiska engagemang som nu satts igång är ett av konferensens viktigaste resultat. Deltagarna går härifrån med att-göra-listor som på måndag ska börja bockas av, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i ett pressmeddelande.

Bland de frivilliga åtagandena finns stort som smått. Ett åtagande som uppmärksammats mycket är från Indonesien, som skriver:

The onslaught of marine plastic debris is a slow-motion catastrophe. Marine plastic debris is real threat to our health. We have seen results of research showing that fish and shellfish from many parts of the world consumed plastic and micro plastic. As the largest archipelagic state in the world, Indonesia is endowed with great biodiversity, rich natural resources as well as strategic and economic value that have all created blessings and challenges for Indonesians.

Against this backdrop, Indonesia, by the end 2025, will reduce 70% of its plastic debris from 2017.

Ett annat åtagande är från Storbritannien:

Domestically, we have been working hard to deliver a network of Marine Protected Areas (MPAs) in UK waters, which currently includes 297 MPAs covering an area of just over 206,000 square kilometers. This MPA coverage represents 23% of UK waters; more than double the 10% target for coastal and marine areas set out in the Convention on Biological Diversity Aichi targets. We commit to ensuring that these protected areas are well managed.

Ett land som inte kommit lika långt som Storbritannien, men som likväl lovar att agera är Pakistan, som skriver:

[A]t present, there is not a single MPA established in Pakistans coastal waters. (…) The Government of Pakistan expresses its commitment to designate at least one site in Pakistans territorial waters as MPA by 2020.

Listan innehåller samtidigt många andra sorters åtaganden. Under kategorin icke-statliga organisationer finner man exempelvis systrarna Melati och Isabel Wijsen som driver kampanjen Bye Bye Plastic Bags:

Bye Bye Plastic Bags is a social initiative, driven by the youth to get the people of Bali to say no to plastic bags. Founders and sisters, Melati (15) and Isabel (13) Wijsen started Bye Bye Plastic Bags 3 years ago when they were inspired by a lesson in class about significant people like Nelson Mandela, Lady Diana, Mahatma Ghandi. They went home that day and thought “What can we do as children living in Bali, what can we do NOW.” Bye Bye Plastic Bags was born in 2013 and now has a volunteer team of 25-30 students from all schools around Bali, local and international. And has become a well known international movement of inspiration, youth empowerment, and of course, saying no to plastic bags.

När det gäller Sverige så har regeringen totalt registrerat 26 frivilliga åtaganden under veckan. Många av dessa handlar om internationellt utvecklingssamarbete, exempelvis ett åtagande som lyder:

Sverige ska bekämpa havsförsurningen och skydda korallrev 
Bidrag till IUCN för att minska klimatförändringarnas påverkan på haven. Genom internationellt utvecklingssamarbete ska korallrev skyddas och marina ekosystems motståndskraft stärkas. Forskningssamarbete och kapacitetsutveckling ska stärkas.

Om havskonferensen verkligen innebär en ”game-changer” för havet, som Isabella Lövin under sitt öppningsanförande sa att hon hoppades på, det återstår nu att se. Portugal och Kenya har i alla fall aviserat att man vill ta över stafettpinnen från Sverige och Fiji och ordna en uppföljande konferens om tre år.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________