I veckan publicerade FN:s miljöprogram, UN Environment, en ny rapport: Frontiers 2017: Emerging Issues of Environmental Concern.

Rapporten är något av en global framtidsspaning på frågor som starkt kan komma att påverka våra samhällen, vår ekonomi och miljö – beroende på hur vi väljer att hantera dem. Det handlar om:

  • sand- och dammstormar
  • mänsklig förflyttning på grund av miljöfaktorer
  • marina skyddade områden
  • ”off grid”-lösningar då det gäller solenergi
  • nanomaterial
  • miljödimensionen då det gäller antimikrobiell resistans

Erik Solheim, chef för UN Environment, skriver i förordet till rapporten en förklaring till valet av frågor:

A global network of scientists, experts and institutions has identified the issues in this report as having the potential to hugely impact society, economy and the environment. Some are long standing, but have not been paid enough attention, like the land mismanagement and desertification causing sand and dust storms and displacement. Some are persistent, for which new solutions and tools are emerging, like protected areas that benefit for marine and coastal resources or reliable, affordable energy solutions. And some are emerging from new scientific findings that warrant urgent intervention, like the rapid uptake of nanomaterials and growing resistance to antibiotics.