Forskare inom jordbruk, miljö och hälsa har gemensamt tagit fram en ny rapport som tar sikte på hur alla människor i världen ska kunna få tillgång till hälsosam mat utan att planeten tar alltför stor skada.

Johan Rockström är en av medförfattarna, och i dag presenterade han rapporten för en svensk publik på ett fullsatt seminarium som hölls på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm.

Effekt passade på att fråga den svenske miljöprofessorn hur Sveriges nya regering, som tar plats i nästa vecka, borde använda sig av rapporten, vars sammanfattning går under namnet Healthy Diets From Sustainable Food Systems – Food, Planet, Health (pdf).

– Rapporten borde först och främst ligga på bordet hos Agenda 2030-delegationen, som ju ska se till att Sverige levererar på FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Johan Rockström och fortsätter:

– Men kanske allra viktigast är att den som blir klimatminister i Sverige måste förstå att också det svenska lantbruket är en helt avgörande sektor för att vi ska kunna leverera på Parisavtalet. Det är alltså inte bara transportsektorn och energisektorn vi måste fokusera på under de kommande åren.

I en artikel på DN debatt skriver Johan Rockström i dag tillsammans med flera andra av rapportförfattarna – bland andra Gunhild Stordalen som också var den som grundade organisationen EAT – om vilka förändringar som nu behövs i Sverige och globalt. En av punkterna som lyfts fram handlar om att få fram nya skarpare kostråd och verktyg för att implementera dessa.

Globalt sett bör vi minska vår konsumtion av rött kött (inkluderar nöt, lamm och gris) till 0–200 gram i veckan. I Sverige äter vi i genomsnitt cirka 700 gram, medan livsmedelsverkets råd ligger på 500 gram i veckan.

Rapporten föreslår även en cirka tio gånger högre konsumtion av bönor, linser och andra baljväxter, en fördubbling av grönsaker, samt en kraftig ökning av nötter och frön, jämfört med vad som konsumeras i Sverige och Norden i dag. Fisk har en fortsatt viktig roll och rapportens råd sammanfaller rätt väl med vad vi redan konsumerar i Sverige. På global nivå behöver konsumtionen av socker minska med cirka 50 procent.

– Det här borde omedelbart, vilket jag också tror kommer att ske, bli en vetenskaplig rapport som tas på allvar inom inte minst Livsmedelsverket, detta för att uppdatera de svenska kostråden, säger Johan Rockström till Effekt.