För sex år sedan enades världens länder i Nagoya, Japan, om globala mål för biologisk mångfald. Med sikte på år 2020 kom man överens om 20 övergripande delmål, de så kallade Aichimålen för biologisk mångfald.

Mål 11 ses som ett av de viktigaste målen och innebär att minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden samt 10 procent av kust- och havsområden ska vara bevarade år 2020. Detta ska ske genom ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder.

I veckan presenterade siffror över hur långt världens länder kommit då det gäller det globala naturskyddet sedan den förra sammanställningen gjordes i april i år. Bakom statistiken står The International Union for Conservation of Nature tillsammans med UNEP World Conservation Monitoring Centre.

skyddade

 

Framför allt är det marint områdesskydd som gått starkt framåt under perioden. Exempelvis beslutade USA:s president Barack Obama i augusti att kraftigt utöka skyddet av Papahānaumokuākea Marine National Monument, ett område utanför Hawaiis kust. Beslutet innebär att fiske och andra extraktiva aktiviteter blir förbjudet på ett område som är 1,5 miljoner kvadratkilometer stort. Det kan jämföras med hela Sveriges yta som är på drygt 447 000 kvadratkilometer.

Erik Solheim, generalsekreterare för FN:s miljöprogram UNEP, välkomnar utvecklingen, men påpekar samtidigt i ett pressmeddelande att det finns mer att tänka på än områdenas storlek:

– It is not just about size of the area under protection but also about where these zones are located and how strong that protection really is.

____

En karta över världens alla skyddade områden, som UNEP ansvarar för och som uppdateras en gång i månaden, finns på www.protectedplanet.net/.

Ett mer avancerat kartverktyg för Sverige, som Naturvårdsverket ansvarar för, finns på skyddadnatur.naturvardsverket.se/.