Fyra korta presentationer på temat ”Gröna jobb – vad betyder det?” med efterföljande frågor och samtal. Medverkande:
Björn von Sydow, riksdagsledamot: Står det hållbara samhället mot det moderna?
Carina Hedin, projektledare Växtnära kompetens: Även människor växer!
Relu Lisserow, Studiefrämjandet Sundbyberg: Gröna jobb fortsätter i nya former.
Murtaza Harji, Växtnära kompetens: Kyrkan som samhällsaktör.