Sara har tidigare bloggat om det brittiska projektet Strategies for Change. George Monbiot presenterar i en artikel, på sitt sedvanligt slagkraftiga och pedagogiska vis, kärnan i rapporten Common Cause som Strategies for Change tagit fram. I korthet handlar det om vilka psykologiska mekanismer som formar oss och våra samhällen. Samt hur betonandet av det ytliga egenintresset lett miljöorganisationer in i en återvändsgränd.

Monbiot skriver: ”Många aktivister för miljö och rättvisa har också försökt nå människor genom att tala till egenintresset: genom att förklara hur exempelvis minskad fattigdom i utvecklingsländer kan utöka marknaden för brittiska produkter, eller genom att försöka få människor att köpa hybridbilar med argumentet att dessa kan imponera på vänner och öka din sociala status. Den taktiken förstärker också yttre värderingar, och minskar ytterligare möjligheterna att lyckas med framtida kampanjer. Grön konsumism har varit ett katastrofalt misstag.”

Klimataktion har fått tillåtelse att översätta texten till svenska. Läs den nu.