Mer skog behöver skyddas i Sverige, det menar miljöorganisationen Greeenpeace som i en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver att regeringen och skogsföretagen nu måste agera:

Regeringen måste omedelbart införa ett formellt och långsiktigt skydd av de skogar som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen identifierat som skyddsvärda.

Skogsbolagen måste avstå från att avverka i dessa skyddsvärda områden även innan ett formellt skydd har kommit på plats.

Miljöorganisationen hänvisar här till en rapport som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen presenterade häromveckan, en ny nationell strategi som är tänkt att vägleda det fortsatta arbetet med att skydda skog i landet. Här skriver myndigheterna att det i området nedanför gränsen för fjällnära skog vid utgången av 2015 fanns cirka 530 000 hektar kända värdekärnor på produktiv skogsmark som inte hade något formellt skydd.

Om detta skriver Greenpeace i sin debattartikel:

De [Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen red. anm.] kan bara peka ut 2 procent av den svenska skogen där de med säkerhet vet att det finns oskyddade värdekärnor. Det går med andra ord inte att välja och vraka mellan många olika värdefulla skogar i Sverige. Ska vi ha en chans att bevara den biologiska mångfalden måste vi som en ren nödåtgärd förhindra avverkning i samtliga de värdekärnor som har identifierats i myndigheternas rapport.

De två myndigheterna slår i sin rapport också fast att arbetet med att formellt skydda skogar med höga naturvärden i Sverige borde fortsätta även efter det att det nuvarande etappmålet som sträcker sig till år 2020 har uppnåtts. De skriver bland annat:

Det är Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens samlade bedömning att ytterligare skog behöver skyddas formellt även efter 2020. Det är också myndigheternas uppfattning att ett sådant arbete gagnas av att nya etappmål för formellt skydd av skog formuleras.

Myndigheterna skriver samtidigt att det nu finns stora behov av att analysera och uppdatera kunskapsunderlagen om hur mycket skog och vilka typer av skog som bör bevaras.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________