I morse genomförde ett 40-tal aktivister från Greenpeace en fredlig protest mot SCA:s massafabrik i Östrand, Timrå. Under flera timmar lyckades aktivisterna stänga ned infarterna till fabriken, bland annat med hjälp av en ommålad container.

Greenpeace menar att SCA genast måste upphöra med avverkningar i områden som Naturvårdsverket pekat ut som skogar med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Miljöorganisationen uppmanar också Essity, som är en stor kund till SCA, att agera.

Världens näst största mjukpapperstillverkare, svenska Essity, har ett ansvar att inte driva på avverkning av värdefull skog. De måste sluta handla med bolag som avverkar ekologiskt värdefull skog i värdetrakter, säger Lina Burnelius på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Vid 12-tiden hade polisen lyckats få bort samtliga aktivister från platsen.

********

En längre artikel om denna fråga kommer att publiceras i nästa nummer av Effekt. Tidningen, som kommer ha skog som tema, når prenumeranterna i början av december.