Geparden, det snabbaste däggdjuret på jorden, går en mörk framtid till mötes, rapporterar BBC News.

Endast omkring 7 100 geparder finns i dag kvar i vilt tillstånd i världen, de allra flesta i södra Afrika, enligt en ny rapport som publicerats i Proceeding of the National Academy of Sciences. Det här är färre än vad man tidigare trott och forskare vill nu att Internationella naturvårdsunionen, IUCN, ändrar artens status från sårbar till starkt hotad.

Hoten mot geparden är många, det rör sig bland annat om jakt och illegal handel med gepardungar. Ett annat problem är att djurens naturliga jaktområden i allt större utsträckning exploaterats av människan.

Eftersom geparden behöver vidsträckta ytor för att överleva så räcker det enligt forskarna inte med att skapa ett antal skyddade naturområden. Dr Kim Young-Overton, en av medförfattarna till studien, säger till BBC News:

– The take-away from this pinnacle study is that securing protected areas alone is not enough. We must think bigger, conserving across the mosaic of protected and unprotected landscapes that these far-reaching cats inhabit, if we are to avert the otherwise certain loss of the cheetah forever.