Föreläsning med utgångspunkt från
rapporten ”Common Cause
– working with our cultural values”
av och med Richard Hawkins
(Director, Public Interest Research Centre (PIRC), Wales)

Trots stort och engagerat arbete från en mängd miljöorganisationer
ökar förstörelsen av vår jord med accelererande klimatförändringar,
artutrotning, giftspridning mm.
Liknande problem gäller för sociala organisationer och rättviserörelser
som arbetar med fattigdomsbekämpning, ökande
utanförskap och rättvisefrågor.

• Varför lyckas inte den samlade miljö- och rättviserörelsen
åstadkomma förändring i beteenden och
attityder hos människor, trots alla övertygande
argument och genomarbetade kampanjer?
• Varför reagerar inte fl er människor på tydliga fakta
om tillståndet i världen?

En viktig orsak, enligt rapporten Common Cause – Working
with our cultural values (WWF, Oxfam, Friends of the Earth,
CPRE, Climate Outreach Information Network 2010) ligger i
hur de värderingar som vi alla omedvetet är bärare av har förskjutits
från inre till yttre.
Dagens konsumtionssamhälle präglas av yttre värderingar som
fokuserar på status, ekonomisk framgång, kändisskap och individualism.
Så länge dessa värderingar är starka har vi små utsikter
att lyckas nå våra mål om en hållbar, rättvis och meningsfull
värld. Fokus bör istället vara att lyfta fram och bygga vårt arbete
på de inre värderingar människor också har, såsom solidaritet,
empati och delaktighet med den större helhet som vi är en del av,
inklusive naturen och människor på andra sidan jorden.
En viktig fråga som rapporten pekar på är att ju mer de yttre
respektive de inre värderingarna tilltalas och stimuleras, desto
starkare blir de. Dessutom fungerar de yttre och inre värderingarna
som kommunicerande kärl; om de yttre stärks så försvagas
de inre och vice versa.

Anmälan och frågor
Anmälan görs senast 3 februari till Martha Thernsjö,
martha@marthas.nu, 076-2090945.
Föreläsning och workshop hålls på engelska och är gratis
för deltagarna.

Arrangörer:
Omställning Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, ABF, IM, NAturakademin, Sensus, Hela Sverige Ska Leva.
Föreläsning och workshop arrangeras som en del i ett större
initiativ och projekt lett av Omställning Sverige, med ekonomisk
stöd från Världsnaturfonden.