Det tar tusen år för bebyggd åkermark att återigen bli odlingsbar. Tusen år. Med andra ord är det inte bara dumt utan komplett vansinnigt att odlingsbar mark används för växande städer, köpcentrum, industrier och vägbyggen. 

Inom EU byggs 2,5 kvadratkilometer mark över – varje dag. På ett år slukas odlingsbar mark lika stort som Berlin av urban expansion. 

I denna takt skulle det ta strax under trettio år att bygga bort Sveriges odlingsbara mark. Detta förutsatt att byggtakten inte ökade, vilket inte är ett särskilt troligt scenario. I Skåne, till exempel, har 13 000 hektar byggts bort från 1970-talet till idag, och översiktsplaner för de kommande 20 åren skissar på en nästan lika stor minskning. En fördubblad hastighet, alltså, för markförstörelsen.

SVT:s Rapport uppmärksammade problemet häromdagen och pratade bland annat med Madeleine Granvik forskare vid institutionen för stad och land vid SLU:

”Skyddet av Sveriges jordbruksmark tycker jag måste ställas i förhållande till globala utmaningar såsom befolkningsökning, klimatförändringar och oljetopp”, säger hon.

Som exempel på detta nämnde reportaget två grannländer. Danmark markerar ut åkermark som riksintresse. Norge har satt upp sparad åkermark som en nationell målsättning. Huruvida det är framgångsrika strategier gav reportaget inga svar på och jag har inte lyckats verifiera det. Om någon har kunskap om detta – fyll kommentarsfältet!

 

Se SVT:s reportage här

Om du vill agera kan du få tips på lokala åkermarkskampanjer hos Den goda jorden, som ”arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid”

 

Två helt andra tips för licensbetalare:

Tim Jackson samtalar med Bengt Westerberg om sin bok Välfärd utan tillväxt i tv-programmet En bok, en författare

P1:s Studio Ett har under rubriken Mänsklighetens ödesfrågor gjort tre kortprogram som behandlar frågorna om befolkning, energi och tillväxt. Lyssna.