I lördags skrev Effekt om hur det fanns frågetecken då det kom till ett uttalande som Svante Axelsson gjort, detta i sin roll som nationell samordnare för det regeringsinitiativ som går under namnet Fossilfritt Sverige.

Det var i en intervju i Sveriges Radio häromveckan som Svante Axelsson nämnde att utsläppen ska ner till nära noll år 2050. Detta förde i sin tur med sig att riksdagsledamoten Jens Holm (V) valde att skicka in en skriftlig fråga till klimatminister Isabella Lövin (MP) där han undrar vad som egentligen gäller:

Om målet är att nå nära nollutsläpp till 2050 är det en lägre målsättning än vad den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningen har föreslagit. Sverige borde ha utmärkta förutsättningar att nå nollutsläpp långt före 2050. I fjol föreslog Miljömålsberedningen nämligen att Sverige skulle ha nollutsläpp senast 2045.

I dag meddelas dock från Fossilfritt Sverige-sekretariatets sida att när Svante Axelsson talar om att minska utsläppen till nära noll till år 2050 så talar han om den globala målsättningen för att leva upp till Parisavtalet.

I ett mejl till Effekt skriver Peter Söderberg, kommunikationsansvarig på Fossilfritt Sverige, vidare:

Fossilfritt Sverige står självfallet bakom Miljömålsberedningens mål men arbetar för att påskynda utvecklingen så att vi istället är koldioxidneutrala i god tid innan 2045.

________

Läs mer om initiativet Fossilfritt Sverige här.