Det är verkligen inte lätt alla gånger att hänga med i diskussionerna om huruvida kurvan för de svenska växthusgasutsläppen går uppåt eller nedåt.

Exempelvis i gårdagens partiledardebatt i riksdagen sa Gustav Fridolin (MP):

– De allra senaste siffrorna visar en utsläppsminskning.

Detta höll dock inte Annie Lööf (C) med om:

– I förra veckan presenterade SCB siffror som visade att klimatutsläppen ökar i Sverige med 830 000 ton.

Samtidigt som denna debatt pågick publicerade en riksdagsledamot från Centerpartiet denna bild på Twitter, en bild som tidigare lagts upp också från Centerpartiets officiella twitterkonto:

 

Vad ska man då tro om detta? Effekt bestämde sig för att försöka tydliggöra situationen något.

 

Naturvårdsverkets statistik

Naturvårdsverket är en myndighet som tittar på utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser. Det är denna statistik som används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige, det vill säga både nationellt, inom EU och inom FN.

På Naturvårdsverkets hemsida finns en lättöverskådlig sida med information om hur utsläppen förändrats mellan 1990 och 2015.

De senaste åren ser utvecklingen ut så här:

2013: 55,537 miljoner ton koldioxidekvivalenter
2014: 53,836 miljoner ton
2015: 53,690 miljoner ton

Statistiken för 2016 är ännu inte färdigställd, den kommer i slutet av november, men Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att utsläppen av växthusgaser preliminärt uppskattas till 53,6 miljoner ton för år 2016, vilket innebär att utsläppen i stort sett är oförändrade jämfört med 2015.

Dessutom visar preliminär statistik för första kvartalet 2017 att utsläppen minskade med drygt två procent jämfört med samma period förra året.

Tittar man på denna statistik kan man alltså säga att Sveriges utsläpp inte ökat de senaste åren och att de nu håller på att minska. Men det krävs då också att den preliminära statistiken visar sig vara riktig.

 

Statistiska centralbyråns statistik

Att utsläppen ökat med 830 000 ton, som Annie Lööf sa i gårdagens partiledardebatt, den siffran kommer från SVT Nyheter som i förra veckan rapporterade om hur de svenska utsläppen förändrats under den rödgröna regeringens tid vid makten. SVT Nyheter kom fram till detta utifrån beräkningar som de gjort med hjälp av siffror från Statistiska centralbyrån, SCB – där helåret 2014 jämförs med de senaste redovisade fyra kvartalen.

När det kommer till SCB:s statistik så omfattar den utsläpp från svenska företag och personer som skett både innanför och utanför Sveriges gränser. En viktig skillnad jämfört med de territoriella utsläppen som Naturvårdsverket tittar på är att även internationella transporter i form av sjöfart och flyg ingår som en skattning av de utsläpp som svenska företag och personer orsakar utomlands.

Särskilt lätt att få ett grepp om SCB:s siffror är det dock inte.

Utgår man från de pressmeddelande som SCB gått ut med är utvecklingen följande:

I augusti förra året skrev SCB:

Enligt ny slutlig årsstatistik uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen 2014 till 62,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Och ser man till pressmeddelanden för de senaste fyra kvartalen gäller följande preliminära siffror:

2016/2: 15,3 miljoner ton
2016/3: 15 miljoner ton
2016/4: 16,3 miljoner ton
2017/1: 16,3 miljoner ton

= 62,9 miljoner ton.

Skillnaden blir här cirka 400 000 ton ökning, inte 830 000 ton som SVT Nyheter rapporterade om.

Men SVT Nyheter har faktiskt rätt. Det luriga här är nämligen att SCB reviderar sin statistik vartefter. Och för att få reda på vilka de senaste siffrorna är måste man leta fram ett Excel-dokument som lagts in i en lång rad av andra dokument på SCB:s hemsida, och som döpts till Utsläpp och intensiteter per kvartal 2008–2017.

Här framgår att SCB nu uppskattar utsläppen 2014 till 61,993 miljoner ton, alltså drygt 500 000 ton mindre än vad SCB själva trodde för ett drygt år sedan.

I samma Excel-dokument kan man också räkna ihop SCB:s siffror för de senaste fyra kvartalen, och då landar man på 62,818 miljoner ton. Därmed stämmer SVT Nyheters uppgifter – i alla fall så länge som SCB inte reviderar siffrorna för dessa kvartal.

Det här betyder att Annie Lööf i dagsläget har rätt i att utsläppen ökat med 830 000 ton.

Men även Gustav Fridolin har rätt här. Den senaste tillgängliga preliminära statistiken från SCB, som gäller för första kvartalet 2017, visar precis som Naturvårdsverkets siffror att utsläppen minskar jämfört med samma period förra året.

Mest felaktig i denna debatt är i stället den bild på Twitter som Centerpartiet just nu försöker sprida. Genom att utgå från 2010 så döljer Centerpartiet helt enkelt det faktum att utsläppen tillfälligt ökade också under alliansregeringens tid vid makten. 2009 var utsläppen nämligen nere på 67,726 miljoner ton enligt SCB, för att 2010 stiga till 73,584 miljoner ton – vilket alltså innebar en ökning med hela 5,8 miljoner ton.

 

 

**********

Den 26 oktober presenteras preliminära utsläppssiffror för årets andra kvartal, det vill säga perioden april, maj och juni 2017.