Fortum har ansökt om att få riva ut fyra mindre dammar i anslutning till sjön Upplunden som ligger i värmländska Hagfors kommun.

Dammarna är placerade dels i Klamma Älv, dels i Kvarnbäcken. Tidigare har dammarna använts för flottningsändamål och reglering, men i dag används de inte.

Katarina Erelöf, ansvarig för projektet på Fortum, säger i ett pressmeddelande:

– Utrivningen av de fyra dammarna kommer att ge positiva effekter för natur- och vattenmiljön. Sjöarna återfår sin naturliga vattenståndsvariation, vilket är bra för hela naturmiljön och en förändring av sjöns vattenstånd kommer inte heller att påverka några av de lokalboende.