Trafikverket har utrett tre förslag då det gäller den ekonomiskt pressade nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland. Ett alternativ var att trafiken skulle förblir oförändrad, med två nattåg per dygn i vardera riktningen. De andra alternativen var att antingen halvera trafiken permanent eller halvera den under lågsäsong.

I går meddelade Trafikverket att det blir det första alternativet som vinner. Nuvarande avtalet med SJ, som sträcker sig fram till 2018, förlängs till och med december 2020. En anledning är det ökade resandet.

Efter en nedgång under 2013 och 2014 har resandet ökat under 2015 och 2016. 2016 uppgick antalet resande till 490 000 per år, vilket är den högsta nivån sedan 2010.

Swedish Lapland Visitors Board, regionens officiella företrädare för besöksnäringen, välkomnar beskedet. I ett pressmeddelande skriver man att nattågen också är en miljöfråga och att det nu kommer bli ännu bättre förutsättningar att levererar en hållbar upplevelse, något som besökarna i allt högre grad efterfrågar.