Tillströmningen till vindkraftskooperativen har redan börjat minska som en följd av den extra skatt som regeringen vill se på andelsägd vindkraft.

I går behandlades i riksdagen en motion från oppositionen om att riva upp de nya skattereglerna. Den röstades ner med tillägget:

”Utskottet förutsätter att regeringen tydliggör förutsättningarna för och följer utvecklingen inom det förnybara energiområdet, så att utvecklingen stimuleras.”

Det är oklart hur utvecklingen stimuleras genom att göra det mindre förmånligt att äga vindkraft tillsammans.

Uppropet Rädda den andelsägda vindkraften går fortfarande att skriva under.