I december förra året enades världens länder om målet att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader jämfört med förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa den till 1,5 grad.

Nu, inte ens ett år efter klimatförhandlingarna i Paris, varnar forskare för att 1,5-gradersmålet är i det närmaste omöjligt att nå. The Guardian skriver:

[F]igures – based on Met Office data – prepared by meteorologist Ed Hawkins of Reading University show that average global temperatures were already more than 1C above pre-industrial levels for every month except one over the past year and peaked at +1.38C in February and March. Keeping within the 1.5C limit will be extremely difficult, say scientists, given these rises.

I artikeln intervjuas John Schellnhuber, som är professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research samt ordförande för WBGU, den tyska regeringens vetenskapliga råd för globala miljöförändringar. Han förklarar för The Guardian vad 1,5-gradersmålet innebär:

– It means that by 2025 we will have to have closed down all coal-fired power stations across the planet. And by 2030 you will have to get rid of the combustion engine entirely. That decarbonisation will not guarantee a rise of no more than 1.5C but it will give us a chance. But even that is a tremendous task.

John Schellnhuber uppmanade tidigare i år den svenska regeringen att inte sälja Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet till EPH, ett tjeckiskt bolag som vill se en renässans för kolkraften i Europa. I en debattartikel i Dagens industri skrev han tillsammans med bland annat professor Johan Rockström:

I stället för att sälja sina brunkolstillgångar i Tyskland, borde Sverige och Tyskland starta en socialt och ekonomiskt ansvarfull utfasning av kol.

Detta är en så viktigt fråga för våra länder och för världens framtid att vi föreslår att inga beslut om brunkolsförsäljning ska tas förrän statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, har haft möjlighet att ha ett högnivåsamtal om hur vi nu tar ansvar för utfasning av brunkolet.

För en dryg månad sedan beslutade dock den rödgröna regeringen att man ställer sig bakom Vattenfalls försäljningsplaner. Försäljningen väntas gå igenom inom kort.