Över hela världen veckar forskare nu inte bara sina pannor över resultaten
av sina klimatstudier, utan också kring hur dessa resultat ska nå fram till
makthavare.

I senaste numret av tidskriften Nature presenteras flera rön som forskare
hoppas ska vara lätta att ta till sig för politiker världen över. I stället för
att tala om vilka nivåer av koldioxid vi kan ha i atmosfären eller utsläppsminskningar
i procent har de räknat ut hur många kilo koldioxid som totalt kan släppas ut
innan risken är överhängande för en temperaturökning på mer än två grader. Ett
slags koldioxidbudget, för att tala till ekonomer.

Bland annat kommer de fram till att runt tre fjärdedelar av världens fossila
bränslereserver måste lämnas oanvända om allvarliga klimatförändringar ska
undvikas. Men också att utsläppsbudgeten riskerar att ta slut inom en snar
framtid.

En av författarna till rapporten Climate Code Red har räknat vidare på forskarnas siffror.
Och hans kontenta är följande: Om världen fortsätter att öka utsläppen i den
takt som vi är inne på nu, är budgeten slut redan 2021. Skulle världens ledare
komma överens om att minska utsläppen med 4 procent per år räcker den till
2040.

Märk väl att tvågradersmålet av många har avfärdats som katastrofalt och att 75 procents chans att klara sig från två graders uppvärmning samtidigt betyder 25 procents risk att det trots allt blir så. (Forskarna förklarar här att det är ett politiskt beslut om den acceptabla risken ska ligga på 1, 5, 25 eller 50 procents risk – Storbritanniens regering har t ex valt det senare – men konstaterar samtidigt att ingen skulle sätta sig i en bil om risken att man inte skulle klara sig fram till målet vore en på fyra.

Men nu är hoppet alltså att politiker världen över ska föra in de nya rönen i politiken.

– Forskningen avslöjar ofta nya komplexiteter, men denna analysen skulle
faktiskt kunna förenkla frågan för dem som ska dra upp riktlinjerna för
politikensäger en av forskarna till The Guardian.

Kanske är det så. Men, som BBC:s miljöreporter Richard Black konstaterar på
sin blogg: Till syvende och sist handlar utsläppsminskningar inte främst om att producera pedagogiska forskningsresultat, utan ytterst om politisk vilja.