I Sverige kommer en tredjedel av växthusgasutsläppen från inrikes transporter, varav 94 procent kommer från vägtransporterna, enligt Trafikverket (pdf).

Bland annat Naturvårdsverket har konstaterat att det inte räcker med att fordonen bli mer energieffektiva och att andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ökar – trafiken behöver också minska om miljömålen ska kunna nås.

Ny statistik från branschorganisationen Bil Sweden visar dock en annan utveckling. Nybilsförsäljningen slog nämligen rekord i Sverige förra året då det sammantaget såldes 372 300 nya bilar. 2016 blev även rekord då det gäller försäljningen av nya lastbilar och nya lätta lastbilar, med 58 200 respektive 51 700 sålda fordon.

Ulf Troeng, expert på Naturvårdsverket, förklarar för LT vad nybilsförsäljningen innebär för möjligheterna att få ner utsläppen i Sverige:

– Sambandet mellan bilförsäljning och utsläpp är inte helt linjärt. De nya bilarna släpper generellt sett ut mindre växthusgaser och luftföroreningar än de äldre bilarna, som de nya bilarna ersätter. Det gör att fordonsflottans genomsnittliga utsläpp sjunker, vilket är bra för miljön. Men de minskade utsläppen äts delvis upp av att antalet bilar ökar. Under de senaste tio åren har Sveriges totala utsläpp från personbilar minskat med cirka 15 procent. Den utsläppsminskningen hade varit ungefär dubbelt så stor ifall inte antalet bilar och körsträckor samtidigt ökat.

Ulf Troeng säger vidare till LT att det också är vilken typ av bilar som säljs som avgör hur nybilsförsäljningen påverkar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Av de 372 300 nyregistreringarna var det dock bara 13 000 så kallade supermiljöbilar som såldes, det vill säga bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer.