I går skrev Sydsvenskan om att länsstyrelsen i Skåne vill skapa ett nytt naturreservat i de nordligaste delarna av Skånes Kattegattområde. Det handlar om mjuka bottnar som ligger djupare än 20 meter, områden med hög biologisk mångfald som i sin tur också gynnar och föder fiskbestånd, tumlare och sjöfågel.

Eva Ohlsson, som jobbar på naturskyddsenheten på länsstyrelsen i Skåne, säger till tidningen:

– Det finns ett mer akut hot mot det här området i och med att det pågår förhandlingar om bottentrålning. Det skulle vara fullständigt förödande om området öppnades för bottentrålning igen.

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att man nu ska bearbeta underlag för att komma fram till förslag på naturreservatets geografiska avgränsning och vad som ska skyddas. Länsstyrelsen hoppas kunna presentera ett första förslag senast i början av 2017.

____

Läs också: De utarmade havsbottnarna – Om varför vi måste öka arealen otrålad botten – från Effekt nr 2/2016