Riksbyggen, en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bland annat bostadsrättsföreningar som sina kunder, samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som dessa föreningar genomför.

– Alla bostadsrättsföreningar kan göra något för att bli mer hållbara och det är fantastiskt roligt med det stora engagemang för hållbarhetsfrågorna som finns ute i föreningarna i dag, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Topplistan över genomförda hållbarhetsåtgärder under 2016 ser enligt Riksbyggen ut så här:

  1. Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.
  2. Byte till energisnåla ljuskällor.
  3. Utse miljö-/energiansvarig.
  4. Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
  5. Förbättra skyltningen i källsorteringsrummet.
  6. Driftövervakning.
  7. Se över fastighetens energiförsörjningssystem: värme, kyla och ventilation.
  8. Individuell mätning för vatten och el för respektive lägenhet.
  9. Installation av återvinning av värmen från ventilationsluften.
  10. Sätta upp fågelholkar.

På Riksbyggen tipslista över åtgärder nämns bland annat också möjligheten att sortera ut textilier, anlägga gröna tak, sätta upp insektshotell, hyra bikupor eller dela på saker.