Bertil Thermaenius, arkitekt SAR och dipl. permakulturdesigner berättar om det förhållningssätt och det praktiska planeringsverktyg som det är för att kunna skapa en förändring för en bibehållbar kultur. Det har det naturliga ekosystemens mångfald, stabilitet och motståndskraft som förebild. I en permakulturdesign vävs mänskliga bosättningar in i ett mosaiklandskap och ett trädgårdsjordbruk för att tillgodose grundläggande behov av mat, vatten, fiber, energi och livskvalitét, samtidigt som det skapas meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.
Vi erbjuder fortsättning i cirkelform för dig som är intresserad att lära mer.

Plats: Studiefrämjandet, Humbleg 34, Sundbyberg

Entréavgift: 50 kr

Anmälan: http://www.studieframjandet.se/Public/Stockholm—Norra-Stor-Stockholm.a…