Samtidigt som FN:s klimatpanel i dag presenterar sin nya 1,5-gradersrapport, så hörs nu krav på att riksdagspartierna i Sverige måste sätta ett datum för när fossila bränslen helt ska förbjudas i landet.

Kravet framförs på Aftonbladet debatt och bakom artikeln står Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart samt Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Debattörerna skriver bland annat att ”vetenskapen varnar för att vi snart kan befinna oss i ett läge då konsekvenserna av klimatförändringarna inte längre går att bromsa”. Detta är också en av anledningarna till att politikerna nu alltså uppmanas att besluta om ett stoppdatum för fossila bränslen i Sverige.

Ett förbud mot fossila bränslen i Sverige senast 2030 skulle ge en tydlig signal till hela samhället, och en acceptabel tid för omställningen mot ett helt förnybart energisystem. Annars riskerar vi om tio år att hamna i en situation där omställningen tvingas fram med en mycket kort framförhållning, och till en betydligt högre kostnad för samhället.