Ja, det är 1 april och den tidning som ett femtontal organisationer, bland andra Klimataktion, i förmiddags delade ut på strategiska platser i Stockholm, är mer önskedröm än sanning.

Men det som står i tidningen är egentligen inget aprilskämt utan rena fakta. Forskarkritiken mot förbifarten går ut på att den kommer att leda till större utsläpp av växthusgaser, ökade transportvolymer och ännu mer trängsel.

Det enda som är påhittat är Vägverkets insikt om att planerna är galna, och att man nu i stället ska satsa på att ”snabbt utveckla en plan för hur framtidens persontransporter ska kunna fungera effektivt på ett miljö- och klimatmässigt försvarbart sätt”.

Tyvärr.

 

Mer 1 april: Internetransonering (DN)
Mer om förbifarten: DN1,DN2, SVD1, SVD2