Förbifart Stockholm

I den svarta lådan ryms expertväldet

Vad letar man efter om man vill veta varför ett flygplan kraschade? I den svarta lådan givetvis. Men också om du vill ha svaret på hur en ny motorväg kom till ska du ta en titt i den svarta lådan.

Jo, även samhällsplaneringen har sin svarta låda. Och där finns expertvälde, arbetsdyrkan och nya motorvägar som ska överleva både oss och våra barn.

Det är forskaren Karin Thoresson från Linköpings universitet som använder begreppet svart låda. Hon har forskat på det som kallas samhällsekonomisk analys, en metod som används vid alla större infrastruktursatsningar. Mer om hennes forskning här.

Vad Karin Thoresson konstaterar är att den samhällsekonomiska analysen är just en svart låda.  I lådan finns mängder av antaganden och osäkerheter som försvinner och blir ett odiskutabelt, närmast kliniskt, resultat när det presenteras och debatteras i offentligheten. Metoden är dessutom så komplicerad att enbart ett fåtal forskare i Sverige förstår den i sin helhet.

Så vad är det den samhällsekonomiska analysen inte klarar av att, eller inte vill, hantera? Några exempel:

  • Det viktigaste på plussidan i alla samhällsekonomiska analyser är att en ny väg (eller ett nytt spår) kortar människors restider till jobbet. På så sätt kan vi jobba mer och mer pengar kommer i omlopp, lyder antagandet. Om det är sant kan diskuteras. Men en avsevärt viktigare fråga är om vi vill ha ett samhälle där ett grundläggande mål är att människor ska arbeta mer och längre bort från hemmet (för fördjupad diskussion om arbete och tid, se senaste numret av Effekt).
  • Samhällsekonomiska kalkyler/analyser prissätter allt. Men hur prissätter man en unik naturmiljö? Och hur gör man med koldioxidutsläpp? I dag finns visserligen ett pris på koldioxidutsläpp i kalkylerna. Men vad borde det priset egentligen vara när utsläppen måste ner radikalt på kort tid?
  • I analyserna blir mängder av antaganden till sanningar. I analysen för motorvägssatsningen Förbifart Stockholm finns exempelvis ett antagande att 45 procent av nybilsförsäljningen 2020 består av elbilar. KTH-forskaren Jonas Åkerman har förgäves letat efter vad den siffran kommer ifrån. Något svar på vad den osannolika siffran kommer
    ifrån har Trafikverket inte lyckats ta fram.

Så nästa gång du hör en politiker luta sin argumentation på resultatet av en samhällsekonomisk analys, låt varningsklockan ringa.

Läs mer här: Göran Finnvedens och Thomas Sterners granskning av den samhällsekonomiska analysen för Förbifart
Stockholm
(pdf).

Så kär är miljöminister Andreas Carlgren i en motorväg

Foto: Victor Brott

Miljöminister Andreas Carlgrens pressekreterare har kontaktat Effekt med anledning av bloggposten Den stora teknikbluffen där vi skriver att Andreas Carlgren tycker att motorvägar är bra för miljön och klimatet.

Eftersom ministerns medarbetare inte kan minnas något sådant uttalande har de bett oss redovisa en källa.

Vi tänker dock inte nöja oss med en källa, utan redovisar härmed fem stycken. Alla exempel på uttalanden som visar att Andreas Carlgren tycker att en sexfilig motorvägar är något som gynnar miljö- och klimat.

Exempel 1: "Det är bra att trafiken ökar"

Vi börjar med ett klipp ur Uppdrag Granskning där Andreas Carlgren intevjuas om motorvägen Förbifart Stockholm och dess miljö- och klimatpåverkan. Han får frågan: "Får trafiken fortsätta öka?" och svarar:

"Jag tror till och med att den måste öka. Det är ju det som är min poäng. Därför att jag tror det är bra att trafiken ökar. Det kommer ge ekonomisk utveckling. Det kommer ge massa kulturellt utbyte också, inte minst när vi reser till andra länder."

Se en längre version av intervjun i Uppdrag Granskning och ett porträtt av Andreas Carlgren och hans förhållande till motorvägar.

Exempel 2: Förbifart Stockholm, för "den som sätter värde på bra miljö"

I en debattartikel i Aftonbladet attackerar Andreas Carlgren socialdemokraternas Mona Sahlin för att hon inte står upp för Förbifart Stockholm:

"Den som sätter värde på bra miljö, ökad frihet, ekonomisk utveckling och att slippa öda sin tid i bilköer i Stockholmsområdet, bör akta sig noga för den rödgröna vänsterkartellen i höstens val. Det är tydligt när regeringen åter bekräftat att Förbifart Stockholm som leder trafiken förbi stadens centrum ska byggas."

Exempel 3: "Klimat- och miljöalternativet för Stockholm"

SVT:s ABC intervjuade Andreas Carlgren efter att regeringen i september 2009 meddelade att man tänker bygga Förbifart Stockholm, tvärsemot alla myndigheters utredningar som unisont visar på att motorvägen kommer att generera mer utsläpp.

"Detta är klimat- och miljöalternativet för Stockholm"

och

"Vi bygger för en tid då bilarna körs på miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas", sa Andreas Carlgren.

Exempel 4: En E4:a för "framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen"

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 3 september 2009 förklarade Andreas Carlgren beslutet om att bygga Förbifart Stockholm. Framtidens bilar är alltså vänliga mot miljön.

"Miljö- och klimatalternativet för Stockholm är en storsatsning på spårvägar och bussar, en E4:a förbi staden och framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen."

Exempel 5: Mindre utsläpp, men mer bilar

I en debattartikel på Politikerbloggen (återpublicerad på Andreas Carlgrens egen hemsida) använder Carlgren ironi för att förklara att minskade utsläpp inte kan innebära mindre biltrafik.

"För att klara klimatet behöver vi minska utsläppen från trafiken. Frågan är hur? Genom att stoppa människor från att åka bil eller? För Centerpartiet är bilen nödvändig."

Bonus: Fossilfritt redan år 2020?

I nästan varje artikel som Andreas Carlgren skriver berättar han att Centern minsann arbetar för en fossilfri bilflotta år 2030. Han har en väldigt stark tilltro till att ny teknik ska lösa miljö- och klimatproblemen. Denna politiska linje formuleras här av Stockholmscentern på kampanjsidan "Ja till förbifarten".

"Miljöbilsutvecklingen går i en rasande fart. Biltillverkarna utvecklar nya tekniker med snålare motorer varje år. Och successivt närmar man sig en verklighet där bilarna går på el. När Förbifart Stockholm står klar någon gång i början av 2020-talet har vi en helt annan situation på vägarna än idag. Målet att ha en fossilbränslefri trafik närmar sig. Möjligen kommer vi redan att vara där."

Som vi skrev här om dagen, enligt experterna på Energimyndigheten utgörs bilflottan år 2020 av 0,1 procent elbilar och 1 procent biogasbilar.

 

Vi hoppas att man på Miljödepartementet nöjer sig med detta och vi är naturligtvis väldigt nyfikna på om Carlgrens medarbetare har en annan uppfattning om sin ministers inställning i frågan.

Den stora teknikbluffen

Vi kan fortsätta som vanligt, för i framtiden finns det teknik som löser klimatproblemen åt oss.

Så har politikerna, från höger till vänster, löst det svåra dilemmat med att planeten har gränser och att den västerländska livsstilen spränger dessa gränser.

Genom att hela tiden skjuta dessa åtgärderna några år framåt i tiden slipper man påbörja den inte smärtfria omställning som innebär långtgående livsstilsförändring för de flesta människor i vår del av världen.

Det kanske tydligaste exemplet på detta är den nya motorväg, Förbifart Stockholm, som de flesta politiker och de flesta Stockholmare vill se byggd genom stan. Det råder ingen tvekan om att den kommer att generera mer trafik och följdaktligen därmed mer utsläpp. Det vill säga tvärtemot allt fagert tal om klimatfrågan som vår tids stora ödesfråga.

Endast med hjälp av tekniklöftet har denna uppenbara motsägelse kunnat säljas in till medborgarna. Med löfte om framtida elbilar, etanolbilar och biogasbilar har miljöminister Andreas Carlgren kunnat säga att motorvägar rentav är bra för klimatet och för miljön. Detta borde betraktas som ett helt vansinnigt påstående, men den symbios som uppstått mellan fega politiker och bekväma medborgare gör att man kan påstå sådant utan att särskilt många verkar bry sig.

Är det kanske dags att avslöja denna bluff nu? Nya lovande Supermiljöbloggen gör ett försök genom att uppmärksamma nya siffror från Energimyndigheten som visar att endast en procent av bilarna år 2020 kommer att drivas av biogas eller el. Ytterligare några procent av bilarna förväntas drivas av biodiesel eller etanol. Återstående andel kommer att precis som i dag drivas av olja.

Med andra ord: Att satsa på ny motorväg, och allt annat som cementerar ett samhälle som kräver olja för att fungera, är helt förryckt ur ett klimatperspektiv. Det är dessutom ett farligt spel som riskerar att slå tillbaka mot politikerna själva.

I förra veckan släppte det Internationella energiorganet IEA sin årliga rapport om världens energiläge. Vid en första anblick ser det ut som att världen kommer att kunna försörjas med olja under lång tid framöver. Men om man tittar lite noggrannare kan man förstå att så nog inte kommer att vara fallet.

 

Det mörkblåa fältet ovan beskriver de oljefält som finns i dag. Det ljusblåa är den pusselbit som IEA stoppat in för att fylla ut det växande gapet mellan sjunkande oljeproduktion och ökande efterfrågan. "Oljefält som ska utvecklas eller hittas i framtiden" är förklaringen till denna pusselbit. Den motsvarar lika mycket olja som fem Saudiarabien – världens i dag största oljeproducent. Var ska den oljan hittas? Och vad händer om den inte hittas?

Jag hoppas att Andreas Carlgren och hans kollegor en dag kommer att ställas till svars för att de med hjälp av teknikbluffen sköt den viktiga omställningen till ett mer hållbart och resilient samhälle på framtiden.

 

Mer om IEA-rapporten: Cornucopia, Flute, Effekt, National Geographics, ASPO Sverige

Mer om Förbifart Stockholm: Miljöforskare: Elbilar gör inte Förbifarten förenlig med klimatmålen (Newsmill)

Axis of betong

Att bygga en ny motorväg för att minska utsläppen är ungefär lika smart som att en väldigt överviktig person försöker lösa sitt viktproblem genom att operera in en större magsäck.

Men har the the axis of betong – den borgerliga alliansen, Socialdemokraterna och en bilberoende Stockholmsopinion – bestämt sig att man vill ha en motorväg så blir det en motorväg. Hur kan Vänsterpartiet och Miljöpartiet tro att de ska kunna stoppa detta? Hur rätt de än gör i att försöka.

– Vi kan inte se hur man kan lösa trängseln varken i bil- eller
kollektivtrafiken om vi inte bygger Förbifart Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) som nu klart och tydligt deklarerat att man tänker köra över sina rödgröna kollegor i denna fråga.

Är det verkligen så främmande att tänka tanken på mindre trafik, både bilism och kollektivtrafik? Att det rentav skulle kunna vara något positivt. Inte bara som ett sätt att minska risken för en klimatkatastrof, men också som ett sätt att skapa en stadsmiljö där människor inte behöver resa långt för att utföra sina dagliga sysslor? Forskningsinstitutet Centre for Alternative Technology i Wales brukar tala om 20-minuters städer. Det ska inte vara längre än 20 minuters gångväg till den mest grundläggande servicen i människor liv. Ökad tillgänglighet i stället för ökad mobilitet, som det också brukar heta. Det är såklart fjärran från dagens politiska samtal, men är det verkligen en så skrämmande vision?

 

Dessutom: varför bygga ny motorväg i en värld på väg in i en energikris? Bloggarna Flute och Cornucopia? skriver om detta.

Läs också: Det omöjliga uppdraget att försvara massbilismen

Se Miljöförbundet Jordens Vänners e-postaktion mot Förbifarten.

Bloggat: Flute, Cornucopia?, Röda Malmö, Svensson, HBT-sossen, Fogelqvist, Huddingeperspektiv, PJ Anders Linder, Stockholm enligt Ankersjö

Det omöjliga uppdraget att försvara massbilismen

SVT Uppdrags granskning om massbilismen sände ikväll en utmärkt sammanfattningen av den schizofreni som råder i frågan om bilismen.

På ena sidan fakta:

Klimatkaos väntar om inte utsläppen kraftigt minskar. Mer vägar ger fler bilar och ökade (och framför allt inte minskade) utsläpp. Såväl myndigheter, forskare som bilbranschen själv är fullt öppna med att det inte finns något trolleritrick där den fossilberoende tekniken förvandlas till någon sorts noll utläpp och noll resursuttag variant. Även 2030 kommer det att behövas massor av olja för att driva massbilismen (snyggt av Uppdrag granskning att gå på bilbranschens eget seminarium).

På andra sidan politiken:

Ett vanligt sätt att inleda försöken att slippa fakta är att säga "min bedömning är...". Det vill säga: att hävda att alla som seriöst har studerat frågan har fel och man själv har rätt. Baserat på... ja, vadå? Intuition, teknikreligion, förnekelse, schamanism? Kanske en kombination av dessa.

En sak är jag ändå rätt säker på. Det skulle vara bra mycket lättare för politiker att prata klimatpolitik om de släppt låsningen vid tillväxten. I alla intervjuer kryper det efter ett tag fram att skälet till varför bilismen så tvunget måste öka är jakten på ökad tillväxt.

Men utan den låsningen... nog sjutton kan vi bygga ett samhälle där majoriteten inte är beroende av bil för att leva ett bra liv? Vem vet, den stad är kanske trevligare där man inte behöver förflytta sig flera mil för att hämta ungarna på dagis, köpa mat eller ta sig till jobbet

Uppdrag gransknings reporter Johan Winberg verkar för övrigt vara en journalist av det ärliga och skarpa snittet. Här är hans svar på en av chattfrågorna efter programmet (obs! det är inte jag som ställer frågan :)

David: Vad hjälper det om vi svenskar minskar vårt bilåkande när en miljard kineser börjar?
Johan Winberg: Allvarligt talat. Vad gör det för skillnad om jag spöar mina barn, när det finns så många andra barn som lider än värre som barnsoldater i Afrika? Lite bättre argumnet tack Det är lika viktigt att du gör något åt klimatet som att en specifik Kines gör det. Eftersom DU släpper ut mer än de flesta kineser gör det större skillnad om Du skärper dig än om en genomsnittlig Kines gör det.

 

Apropå olja, missa inte det inspirerande och delvis hoppfulla SR-reportaget om oljetoppen/peak oil, och kommunpolitikerna som fattat.

Bloggat: Cornucopia, Emretsson, Christian Valtersson, Avveckling är utveckling

Mest kommenterade just nu

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...
  • Farfar: Givetvis är analysen korrekt, vad gäller koppling...
  • Lasse: Nej det stämmer inte. I sin avhandling behandlar...