VattenfallOm man vill få stopp på prostitutionen ber man inte haliicken om råd.

Om man vill minska djurplågeriet i köttindustrin ber man inte en dansk svinabonde om råd.

Om man vill minska världens utsläppen av koldioxid ber man inte en kolkraftsmagnat om råd.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tänker dock ”utanför boxen” och anlitar Vattenfalls vd Lars G Josefsson (bilden) till sin rådgivningsgrupp i klimat- och energifrågor, enligt ett pressmeddelande från Vattenfall.

Vattenfall skyndar på klimatförändringarna med drygt 90 miljoner ton koldioxid varje år. Vilket inte hindrat vd:n Lars G Josefsson från att utropa sig till en sorts Klimat-Jesus. Hans amulett som gör denna paradox möjlig är den så kallade CCS-tekniken, Carbon Capture and Storage. Idén är att skilja ut koldioxiden från kolkraftverken och lagra den någonstans, till exempel i underjorden. En smart idé, men hittills har ingen kunnat visa att den kommer att fungera i stor skala.

Mer om Vattenfall och CSS hos Greenpeace.

Satir: Kolkraft.nu

Media: Miljöaktuellt

Annat i media: Junilistans Nils Lundgren kommer ut som klimatförnekare