Flygets klimatpåverkan har på kort tid seglat upp som en av de stora frågorna i den svenska miljödebatten. Hittills har det framför allt handlat om att regeringen med stöd av Vänsterpartiet vill införa en nationell skatt på flygresor för att tackla de ökande utsläppen från denna sektor, en åtgärd som oppositionspartierna dock säger nej till.

Motförslagen från oppositionen har samtidigt spretat åt lite olika håll. Från Moderaterna och Kristdemokraterna talas det ofta om internationella åtgärder och om att det behövs mer biobränslen. Men några särskilt konkreta förslag har det inte blivit härifrån.

Liberalerna gjorde däremot klart i en debattartikel i mars att man gärna vill se en europeisk flygskatt. Liberalerna vill också att det införs krav på de som levererar drivmedel till flyg så att bränslet innehåller en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år. En ytterligare åtgärd som Liberalerna skulle kunna tänka sig är lägre landningsavgifter på svenska flygplatser för flyg med klimatsmarta drivmedel.

I tisdags i förra veckan meddelade också Centerpartiet att man vill skapa ett regelverk som innebär obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränslet för alla flyg som lyfter från svenska flygplatser. Tidigare har man från Centerpartiet sagt att miljöanpassade landningsavgifter även det kan vara en väg framåt, och att man gärna vill se en internationell flygskatt.

Med anledning av Centerpartiets senaste utspel sa partiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin så här i en riksdagsdebatt i förra veckan:

– Nu kan vi diskutera och debattera hur vi ska komma framåt – om det är flygskatt eller obligatorisk inblandning av biobränsle för flyget som ger bäst resultat.

*********

Som Effekt skrivit om tidigare är Centerpartiet det alliansparti som allra hårdast har kritiserat planerna på att införa en nationell flygskatt. Centerpartiets representanter har vid olika tillfällen sagt sådant som att en flygskatt är:

Flera andra uttalanden har också gjorts för att försöka förminska klimatnyttan som följer av en skatt, så som att ”klimateffekten av en svensk flygskatt kan mätas i promille”.

Nu senast i förra veckans partiledardebatt i riksdagen sa exempelvis också Annie Lööf:

– Miljöpartiets flygskatt minskar utsläppen med lika mycket som svenska folkets trädgårdsmaskiner släpper ut. När isarna smälter är det effektiva åtgärder som behövs, inte symbolpolitik.

I samband med partiets utspel i förra veckan sa också Annie Lööf till Sveriges Radios Ekot att Centerpartiets förslag ”har en betydligt större klimateffekt” än regeringens förslag om en flygskatt.

********

Men hur stor klimatnytta ger då Centerpartiets förslag. Till Ekot säger Annie Lööf att en utredare bör titta på vilka mängder med biobränsle som är rimligt att till en början blanda in och hur snabbt detta sedan kan skalas upp. Det exempel hon lyfter handlar om att ha en femprocentig inblandning. Men om hur många år som det här kan tänkas vara verklighet är alltså oklart.

För jämförelsens skull bad Effekt ändå om att få se en uträkning på vad just en femprocentig inblandning skulle innebära i klimatnytta.

Svaret från Centerpartiet blev att räknat utifrån användningen av flygbränsle i Sverige under förra året, skulle en femprocentig inblandning ge en sparad effekt på 159 516 ton koldioxid om man för att underlätta uträkningen också utgick från att klimatnyttan på biobränslena är 100 procent.

Möjligen kan utsläppsminskningen bli större än så. Centerpartiet hänvisar nämligen också till en studie som visar att partikelutsläppen minskar om biobränslen används i stället för fossila bränslen vilket kan minska den klimatpåverkan som sker i och med flygets höghöjdseffekter. Centerpartiet menar också att eftersom bränslet blir lite dyrare med biobränsleinblandning så driver det i sin tur fram effektiviseringar hos flygbolagen samtidigt som det även skapar vissa förändringar i hur folk reser.

Hur är det då med en flygskatt?

Förra året kom en utredning (pdf) fram till att en skatt beräknas minska de årliga utsläppen med 70 000-180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter.

Men även här finns en möjlighet att utsläppsminskningen bli större än så. Exempelvis Naturvårdsverket har pekat på att en flygskatt kan föra med sig stora indirekta utsläppsminskningar då en skatt rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt också i något grannland. På så sätt reduceras alltså problemet med ”läckage”, det vill säga när resenärer åker över nationsgränsen och köper obeskattade biljetter.

********

En flygskatt som ger god effekt och en femprocentig inblandning av biobränslen verkar alltså – grovt räknat – leda till ungefär lika stora utsläppsminskningar.

Men ändå har ju Centerpartiet hela tiden sagt sådant som att en flygskatt är tom på klimatnytta och inte leder till minskade koldioxidutsläpp. Hur går det här ihop?

Det går faktiskt inte ihop, vilket blev tydligt i riksdagsdebatten i förra veckan då Rickard Nordin sa att Centerpartiets förslag skulle ”få hela den klimateffekt som flygskatten ger”, men till ett billigare pris. Vilket alltså är en betydligt mer korrekt bild av situationen.

När Effekt frågar Rickard Nordin om varför Centerpartiet i nästan alla andra sammanhang försöker förminska effekterna av en skatt blir svaret:

Klimatnyttan hos en kvotplikt är garanterad (givet hållbarhetsnivån på bränslet), medan utredarens beräkningar kring flygskatten är osäkra. Intervallet är stort och utredaren själv säger att det kan bli ännu lägre. Det är därför vi inte heller räknar in de dynamiska effekterna som dyrare biobränsle har på resandet (vilket ju är de effekter förespråkarna för flygskatt använder) i de siffror vi skickar till dig. De är helt enkelt för osäkra. Skulle de adderas blir vårt förslag än bättre och än mer effektivt i förhållande till regeringens.

*******

Så vad innebär då detta för den fortsatta diskussionen?

Regeringen har gjort klart att man vill se en skatt på flygresor med start nästa år.

Men regeringen vill också premiera användandet av förnybara bränslen, och faktiskt redan dagen efter Centerpartiets utspel kunde TT Nyhetsbyrån meddela att regeringen tänker låta utreda hur andelen förnybara bränslen inom flyget kan öka, om det exempelvis behövs styrmedel som differentiering av flygplatsavgifter, offentlig upphandling eller en kvot- eller reduktionsplikt.

I frågan om biobränslen kan det alltså – med anledning av vad framför allt Liberalerna och Centerpartiet sagt i frågan – tänkas finnas en möjlighet att komma överens över blocken, något som tydliggjordes i riksdagsdebatten i förra veckan då klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett replikskifte med Rickard Nordin sa:

– Jag tycker att det är jättebra att ni nu har kommit med ett förslag om reduktionsplikt eller bränslebyte inom flygsektorn. Det kan vi samarbeta om; det tycker vi är jättebra.

********

Då det gäller flygskatten verkar det däremot svårare att komma överens. I förra veckan gjorde Annie Lööf och de andra partiledarna från Alliansen klart att man är beredda att gå så långt som till en misstroendeförklaring mot någon av regeringens statsråd om regeringen väljer att gå vidare med flygskatten och två andra skatteförslag i höstens budget.

Om en sådan åtgärd från oppositionens sida är rimlig eller inte, det lär diskuteras flitigt de kommande månaderna.

Men faktum är att regeringen vill satsa på både en flygskatt och på ökad inblandning av biobränslen, något som alltså har potential att kunna ge betydligt större utsläppsminskningar jämfört med Centerpartiets förslag.

Den nya taktiken från Centerpartiet, i alla fall sett till Rickard Nordins och partikollegan Anders Åkessons debattartikel som publicerades både i Aktuell Hållbarhet och Ny Teknik i går, verkar vara att helt ignorera detta:

Regeringen väljer i stället att blicka bakåt. Den ser bara ett sätt att minska flygets klimatpåverkan – att vi reser mindre. För att tvinga fram det har man föreslagit en flygskatt, som ska betalas av resenärerna.

 

 

********

Läs också:

Så försöker flygbranschen luras om utsläppen
Flygbolagen bluffar igen
Många frågetecken kring Centerpartiets kritik av flygskatten

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________