Flygandet i världen fortsätter att öka och resulterar i att allt mer koldioxid släpps ut i atmosfären.

Under 2016 gav flyget upphov till 811 miljoner ton koldioxid. Under 2017 ökade utsläppen till 859 miljoner ton.

Siffrorna kommer från International Air Transport Association, IATA, som i en ny prognos (pdf) uppskattar att flyget kommer släppa ut ännu mer i år: 897 miljoner ton koldioxid.

Orsaken till ökningen är att antalet flygningar väntas öka från 36,8 miljoner under 2017, till 39 miljoner i år.