Effekt granskade nyligen SAS, BRA och Norwegians påstående om att en flygskatt leder till ”minimala klimateffekter” medan deras egna arbete med mer energieffektiv teknik, nya bränslen och effektivare flygmetoder däremot skulle göra ”skillnad för klimatet, på riktigt”. Här visade det sig vara precis tvärtom – vid en jämförelse är det en flygskatt som leder till de största utsläppsminskningarna.

 

Nu har Effekt också tittat närmare på ett annat argument som använts flitigt i debatten – nämligen att åtta av tio remissinstanser är emot en flygskatt.

Det här argumentet presenterades först av föreningen Svenskt Flyg, som är en av de främsta motståndarna till en flygskatt. I början på mars sammanställde Svenskt Flyg alla remissvar som kommit in till finansdepartementet gällande den utredning (pdf) som presenterades för regeringen i slutet av förra året. Svenskt flyg konstaterade att 126 av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget är negativa. Rubriken i pressmeddelandet lyder således:

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

Det här argumentet har sedan använts flitigt så fort flygskatten debatterats.

Exempelvis SAS skriver i ett pressmeddelande:

Kritiken mot flygskatteförslaget var massivt där 8 av 10 remissinstanser var negativa till flygskattens utformning.

BRA skriver i ett pressmeddelande:

Att regeringen bortser från att 8 av 10 remissinstanser är kritiska till flygskatten är anmärkningsvärt.

Norwegian förklarar det så här i en artikel:

Politikerna verkar inte ta till sig den massiva kritik som kommit efter att förslaget om flygskatt presenterades och 8 av 10 remisser är negativt inställda till en flygskatt.

Också från politiskt håll lyfts detta argument ofta fram. Riksdagsledamöterna Sten Bergheden (M) och Jessica Rosencrantz (M) skriver i en debattartikel:

Remissvaren från berörda expertmyndigheter har varit tydligt, åtta av tio remissinstanser är kritiska till en flygskatt.

Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet skriver i en debattartikel ihop med Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg:

Regeringen går vidare med förslaget om en ny flygskatt – trots att åtta av tio remissyttranden är kritiska.

Och i en riksdagsdebatt förklarar Robert Halef (KD):

Majoriteten av alla remissinstanser är också emot. Miljöpartiets ledamot talade tidigare om opinionsmätningar, men vi måste gå efter remissinstanserna. Det är dem vi ska förlita oss mest på. Åtta av tio säger nej till den nationella flygskatten.

 

När Effekt bestämde sig för att titta närmare på remissvaren fann vi dock något helt annat.

Men vi börjar med vad ett remissvar egentligen är för något. I regeringskansliets skrift Svara på remiss – hur och varför, går att läsa:

Att låta myndigheter, organisationer och andra yttra sig i regeringsärenden är sedan länge ett betydelsefullt inslag i den svenska politiska beslutsprocessen. (…)

Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. (…)

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. (…) För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. (…) Möjligheten att yttra sig över ett förslag står för övrigt alltid öppen för var och en som har synpunkter på det.

 

När det gäller remissvaren som skickades in till finansdepartementet var det enligt Svenskt Flygs sammanställning (pdf) totalt 197 yttranden som hade lämnats in fram till den 1 mars.

Svenskt Flyg, som har ett direkt intresse av att så många som möjligt ska vara emot skatten, har därefter valt att dela upp de 197 yttrandena i fem grupper: Avstyrker, Negativ, Tar ej ställning, Positiv samt Tillstyrker. Vissa svar är minst sagt svåra att placera i något av dessa fack – det har Effekt kunnat konstatera – men Svenskt Flyg slår ändå fast:

Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget ställer sig 126 negativa till, eller avstyrker, det.

Det är alltså härifrån ”åtta av tio”-argumentet kommer ifrån.

Men vad hittar vi då bland dessa 126 yttranden. Effekt bestämde sig för att göra en egen sammanställning.

Först och främst finns här en lång rad aktörer kopplade till den svenska flygbranschen som – vilket inte är direkt oväntat – är kritiska till skatten. Det är flygbolag, flygplatser, flygets branschföreningar och flygets leverantörer. Hit kan också läggas ett flertal kommuner som har en flygplats placerad inom kommungränsen.

Men listan på de som ställer sig negativa till, eller som avstyrker förslaget om en flygskatt består exempelvis också av två privatpersoner. Den ene av dessa, som skriver i sitt svar att han är trafikflygare, menar bland annat att skatten är ”ond”. Den andre, en student från Helsingborg, skriver att ”en bestraffning för dem som väljer att flyga till sin egen nations flygplasts än granlandets är etiskt fel” [sic].

Listan på de som ställer sig negativa till, eller som avstyrker förslaget om en flygskatt består också av Stolleprover, ett företag i Växjö som bland annat jobbar med digital marknadsföring. Stolleprovers remissvar är till ungefär 95 procent en exakt kopia av remissvaret från Elproj Teknik, ett företag i Oskarshamn som erbjuder konsulttjänster inom elkraft. Och det finns fler svar som alla är i princip likadana. Räknar man också de remissvar som kommit in efter den 1 mars handlar det om ett tiotal.

Efter lite letande på nätet visar det sig att Kalmar Öland Airport och Kalmarsund Promotion i ett gemensamt upprop har valt att uppmana så många företag som möjligt att skicka in ett remissvar om flygskatten. De har till och med gjort en mall i ett Word-dokument som det bara är att ladda ned, fylla i och skicka in:

Vi har satt ihop en mall som vilket företag som helst kan använda för att på ett enkelt sätt engagera sig i flygskattefrågan. Det är oerhört viktigt att så många svar som möjligt skickas in till Finansdepartementet före den 8 mars. I mallen fyller man i företagets namn (markerat med fetstil) på två ställen. Sista stycket ”Flygskattens effekt för mitt företag” är bara ett förslag, som man själv bör ändra så att det passar ens verksamhet.  Naturligtvis kan man ta bort även andra avsnitt/komplettera mallen så att den blir mer relevant för ens företag/person. Och så namn och underskrift förstås (se bifogad mall nedan).

Ett företag som valt att avstyrka förslaget om en flygskatt, fastighetsbolaget KIFAB i Kalmar, verkar inte ens ha tagit sig tid att läsa dokumentet som de skrivit på, för i inledningen till deras remissvar står:

FÖRETAGSNAMN har tagit det av betänkandet (…).

 

 

Efter lite mer letande visar det sig att även Kalmar kommun har lagt upp samma färdiga mall som kan användas av andra. På sin hemsida skriver kommunen:

Vi har tagit fram en brevmall som vilket företag som helst kan använda för att på ett enkelt sätt engagera sig i flygskattefrågan genom att lämna ett yttrande till Finansdepartementet.

Här uppmanar kommunen företagare att ”engagera sig”, men vad dessa företagare ska tycka är givet eftersom det inte finns några alternativ till det kritiska svaret.

En ytterligare intressant detalj i sammanhanget är också att Kalmar kommuns eget remissvar är skrivet av Ola Johansson. Samme Ola Johansson har också lämnat in ett remissvar för Kalmar kommunbolags räkning, där han är vd. I Svenskt Flygs statistik kan alltså en och samme person ge upphov till två negativa svar.

 

Efter lite fortsatt sökande på nätet visar det sig att faktiskt också Svenskt Flyg – som ju är den förening som ligger bakom ”åtta av tio”-uträkningen – även de tidigt i processen gick ut och uppmanade att så många som möjligt skulle skicka ett remissvar till finansdepartementet. På sin hemsida skriver de:

Vi tycker inte att regeringen ska införa en skatt som inte har någon klimateffekt, som slår orättvist och är dålig för företagen i din region.

Om du håller med så låt regeringen få veta det genom att svara på remissen. Nedan finner du all information du behöver för att skicka in ett svar.

På samma sida finns också en färdig mall som går att ladda ned. ”Dokument till din hjälp: Mall för remissvar”.

 

 

För att sätta saker lite i perspektiv passade Effekt på att fråga Gunnar Lind, politisk rådgivare på Greenpeace, för att höra vad som hänt om Greenpeace hade beslutat sig för att agera på samma sätt som Svenskt Flyg:

– När vi uppmanar våra gåvogivare och supportrar att skicka ett mejl till företag eller politiker som en del i någon av våra kampanjer så brukar det vanligtvis resultera i 5 000 – 30 000 mejl. Vi skulle alltså genom att skicka ut ett enda mejl ha lyckats vända detta till att 9,99 av 10 remissinstanser är för en flygskatt.

Gunnar Lind fortsätter:

– Men det är förstås fullständigt ointressant i sammanhanget hur många remissinstanser som är för respektive är emot det här förslaget. Remisser är ingen tävling där den som får flest röster vinner. Det viktiga är vilka argument som används. Förtroendet för flyget är redan på en låg nivå, det här kommer inte att göra saken bättre. I stället för att driva populistiska bluffkampanjer mot klimatpolitik och sprida felaktigheter borde de visa att de förstår situationens allvar och ta ansvar.

***********

Läs mer i Effekt: Så försöker flygbranschen luras om utsläppen

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som når prenumeranterna i slutet av maj och som har tema: vatten

_______________