Länsstyrelsen i Stockholm fattade strax före jul beslut om att skapa fyra nya naturreservat och dessutom utvidga ett redan etablerat reservat.

Sammanlagt handlar det om en yta motsvarande 233 hektar.

– Natur skyddas för att bevara värdefull natur samt ge möjlighet till friluftsliv för länets medborgare och besökare. Skog blir skyddad för all framtid vilket bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och därmed ett steg närmare våra miljömål, säger Björn Carlberg på länsstyrelsens enhet för naturvård, i ett pressmeddelande.

De nya naturreservaten, Grevinnans rå, Larudan, Stortjäran och Bellberget, ligger alla i Norrtälje kommun. Det reservat som utvidgas är Munkö som ligger i Värmdö kommun.