”Hur du väljer att resa påverkar både dig själv, samhället och klimatet.”

Så inleds ett av kapitlen i en ny konsumentinriktad guide på 40 sidor, Mobilisten – goda idéer för moderna bilister. Bakom skriften står föreningen Gröna Bilister som vill inspirera till ett mer hållbart resande.

– För att växande städer ska behålla sin vitalitet behövs definitivt inte fler bilister, snarare fler ”mobilister” som reser klimatsmart och är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa och samhället i stort, säger Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister, i ett pressmeddelande.

Så vad är då en mobilist?

I guiden går att läsa:

Mobilitet handlar om tillgänglighet och att du som resenär ska kunna ta dig till en bestämd plats vid en bestämd tid, utifrån det resslag som passar bäst utifrån dina preferenser. Mobilitet kan även handla om att inte resa alls utan istället att mötas digitalt.

En mobilist reser klimatsmart, när det är nödvändigt och ställer inte transportslag mot varandra. Snarare har mobilisten nytta av hela resepaletten; sin cykelnyckel, sitt kollektivtrafikkort, sitt körkort, bilpoolskort och kanske det viktigaste av allt – sin mobiltelefon med appar och uppkoppling.

Enligt Gröna Bilister är guiden tänkt att underlätta för människor att komma ur sitt bilberoende, och den innehåller en lång rad tips på hur detta kan gå till. Johanna Grant säger vidare i pressmeddelandet:

– Ett ändrat beteende är nyckeln för att nå både klimatmål och utveckla mer levande och hållbara städer. Som mobilist är man en viktig del av lösningen.