I årets andra nummer av Effekt intervjuades miljöminister Karolina Skog (MP) om hur det egentligen kommer sig att det är lagligt att bottentråla i många av de marint skyddade områdena i Sverige. Miljöministern sa då bland annat:

– Det finns inget direkt samband mellan beslut om skydd och hur man sedan får fiska där. När ett beslut om skydd har tagits inleds en ny process om vad som får göras inom de här områdena, inklusive hur man får fiska. Här är det många intressen inblandade. Om det dessutom är så att flera länder har fiskerättigheter här, vilket det väldigt ofta är, så måste vi också förhandla med de länderna.

I somras gjorde dock regeringen klart att fisket kan komma att regleras hårdare i många av de skyddade marina områdena i Sverige.

– Efter att i flera steg ha ökat andelen skyddade havsområden riktar vi nu fokus mot att stärka skyddet inom respektive område. Nya fiskeregleringar är ett avgörande verktyg för att värna de marina miljöerna, sa miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Nu har regeringen beslutat att ge i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta sig an denna fråga. Bland annat ska myndigheten utreda bottentrålningens miljöpåverkan, främst inom skyddade områden men också inom den så kallade trålgränsen längs kusten. Myndigheten ska också föreslå åtgärder där man anser att det behövs, och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 maj 2018.

I budgetpropositionen för 2018 (pdf) framgår att det skett en fördubbling av arealen marint skyddade områden i Sverige under den nuvarande mandatperioden. I dagsläget är cirka 13,6 procent av de svenska havsområdena skyddade.