Det är för sent att vara pessimistisk!
Film och spontant samtal med lokala politiker om klimat, peak Oil och andra viktiga framtidsfrågor