I veckan meddelade Länsstyrelsen i Dalarna att man bildat fem nya naturreservat i länet.

Områdena det handlar om är:
Länsmansberget, Malung-Sälen, total areal: 47,8 ha
Reptjärnsberget, Borlänge, total areal: 50,9 ha
Åkersmyra, Borlänge, total areal: 56,8 ha
Fjätfallen-Kryptjärn, Älvdalen, total areal: 259,3 ha
Stängslet, Rättvik, total areal: 37,8 ha

Om det största området, Fjätfallen-Kryptjärn, skriver länsstyrelsen att hot mot områdets naturvärden främst är skogsbruksåtgärder, men möjligen även anspråk på vattenkraftsutbyggnad.

Syftet med naturreservatet är att bevara en sträcka av Fjätälven med mäktiga vattenfall samt omgivande skogs- och våtmark med karaktäristisk växtlighet och känsligt djurliv i naturlig utveckling. Förekommande ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas genom intern dynamik och andra naturliga processer.