En grundregel när det gäller kommunikation är att olika personer låter sig fångas av olika budskap.

Vissa greppar snabbt varför accelererande klimatförändringar är ett problem och varför vi måste stoppa dem till varje pris. Andra har svårt att se varför det skulle vara så bråttom att minska koldioxidutsläppen, särskilt när detta krockar med andra mer närliggande intressen.

Svensk fackföreningsrörelse har varit en av trögaste delarna av samhället när det gäller klimatfrågan. Det är bara två år sedan som LO, tillfrågade om sin syn på klimatfrågan, skickade fram en ombudsman som förklarade att det där med klimathotet snart skulle blåsa över. Sedan dess har LO:s företrädare förklarat att klimatfrågan är en av deras mest prioriterade frågor, men trots detta varit märkligt oengagerade. När LO för några veckor sedan presenterade sin klimatpolitiska rapport innehöll den inte mer än förhoppningar om att ”ny teknik och investeringar” ska lösa klimatkrisen.

Och om man inte når fram med ett budskap får man prova ett annat. När inte klimathotet biter kanske en förklaring av vad oljetoppen innebär fungera bättre. Den utmärkta fackliga tidningen LO-tidningen gör ett försök denna vecka genom en intervju med Daniel Berg från ASPO (Association for the Study of Peak Oil).

Det Daniel Berg säger borde få en och annan som intresserar sig för fackets framtida roll att vakna till.

– Energi och ekonomi är ju helt sammanvävda och den materiella kakan
kommer inte längre att öka. Det utsätter hela ekonomin för ett enormt
politisk tryck, och där är facken viktigare än någonsin.

– Facken måste fort omvärdera sin roll som i första hand ekonomiska
intresseaktörer till att förvalta demokrati, medbestämmande och
fördelning i produktionsprocessen.

Facket borde också sluta slåss för ständigt höjda löner, menar Daniel Berg, eftersom det bara kommer skapa missnöje. Det är helt enkelt inte rimligt att tro att lönerna kommer att kunna fortsätta stiga om ekonomin, på grund av energi- och resursbrist, inte kan fortsätta växa så som den gjort hittills.

Jag har inte allt för stora förhoppningar om att detta kommer att leda till ett nytänk inom ledningen för LO och andra fack. Men man kan alltid hoppas. Och jag gläds åt att man på andra sidan Nordsjön börjat baxa upp frågan om oljetoppen till parlamentarisk nivå.

Den som är intresserad av hur vi ska hantera en kommande oljetopp kan läsa en ny rapport från det brittiska parlamentets peak oil-kommitté. Ordföranden John Hemming, som citeras på bloggen Dark Optimism, menar att ransonering av den fossila energin är nödvändig:

“The evidence is now strong that peak oil is either upon us or just over the horizon. Even the International Energy Agency accepts that an oil supply crunch seems to be on its way. The UK government should urgently consider the TEQs system, as I believe it’s the only comprehensive and fair way to tackle climate change and the coming oil crisis.”

“The alternative to rationing by tradable quotas is to hold back consumption through massive price increases. This gives economic instability, unemployment and fuel poverty. We need to plan for a system to give some stability in what will soon be a sellers market for fossil fuels rather than a buyers market.”