För första gången har forskare kunnat kartlägga vilka havsområden i världen som är minst påverkade av människan. En rad olika faktorer har analyserats, så som industriellt fiske, sjöfart, utsläpp från jordbruket och klimatförändringar.

En av forskarna bakom studien, Kendall Jones, säger till BBC News:

– Studies have shown that places free from intense levels of human activity have really high levels of biodiversity and high genetic diversity [but] we didn’t have an idea of where across the globe these intact places could still be found.

Enligt studien så kan endast 13,2 procent av världshaven i dag klassas som ”marine wilderness”. De flesta av dessa områden ligger kring Antarktis, Arktis och i Stilla havet. Bara 4,9 procent av dessa områden är i dagsläget skyddade och forskarna konstaterar:

Wilderness loss is a globally significant problem with largely irreversible outcomes: once lost, the many environmental values of wilderness are very unlikely to be restored. We show that there is very little global marine wilderness remaining, highlighting the need for immediate action to protect what is left and to prevent an ocean-based recurrence of the catastrophic wilderness declines seen on land.