I morgon inleds ett G8-möte i jordbävningsdrabbade L’Aquila i Italien. Det var med adress till det möte som  EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i måndags gjorde ett försök att iklä sig den klimatgröna ledartröjan.

Enligt Svenska Dagbladet sa Barroso att ”[v]i måste nu göra framsteg om vi ska ha en möjlighet att nå våra klimatmål” och han pratade vidare om ”ytterligare engagemang och åtaganden”. Det är ord som andas av förpliktelse och allvar, men den politik som Barroso önskar skiljer sig mycket lite från den vanliga önskelistan som världens rika länder håller sig med. Barroso – och med alla säkerhet Fredrik Reinfeldt eftersom de två representerar EU på G8-mötet – önskar öppna upp den kollapsade och av fattiga länder kritiserade Doha-rundan. Nu under klimatflagg.

Barrosos uttalanden kommer samtidigt som Oxfam rapporterar om ökande svält till följd av klimatförändringar. Deras rapport, också den släppt i samband med G8-mötet, säger att ”länderna med existerande problem att försörja sina befolkningar är de som är mest utsatta för klimatrelaterad risk […] Miljoner av bönder kommer att tvingas att ge upp traditionella grödor när de upplever säsongsförändringar som de och deras förfäder varit beroende av. Klimatrelaterad svält [kan bli] det här århundradets mänskliga tragedi”.

Financial Times rapporterar att G8-länderna kan tänka sig att öka stödet till jordbruksutveckling i fattiga länder. En G8-rapport föreslår miljardbelopp till fattiga länder för att motverka den ”kombinerade effekten av långvariga underinvesteringar i jordbruk och matsäkerhet, pristrender och den ekonomiska krisen [som] har lett till ökad hunger”.

Men när EU:s José Manuel Barroso som en liknelse säger att ”Afrika skulle kunna föda Europa” är det inte bara en bild för vilken odlingspotential som finns i Afrika, utan också en reflektion av en syn på världen – en syn som G8 med största säkerhet delar, trots att de införlivat matsäkerhet i sitt språkbruk. Afrika ska fortsätta försörja Europa. När Barroso säger att ”vi måste också hjälpa de fattiga bönderna att utveckla den stora potential för odling som finns i dessa länder” syftar han inte på en ökad matsuveränitet, det vill säga tryggad föda för de boende i dessa fattiga länder. Nej, EU-kommissionen vill se tydliga avtal mot protektionism och för frihandel, vilket i praktiken innebär att de fattiga länderna inte ska kunna använda skyddstullar för att säkra den inhemska matförsörjningen, utan trygga en fortsatt billig matimport för Europa och resten av den rika världen.

 

(Foto: Downing Street, Creative Commons)