SandLife, som är Länsstyrelsens projekt för att restaurera och återskapa sandmarker i södra Sverige, har efter bara några år haft effekt.

Nu visar nämligen inventeringar att den hotade fältpiplärkan ökar igen.

– Vi kan första gången konstatera en brytning av artens nedåtgående trend. Det är otroligt glädjande besked och ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta, säger Per-Magnus Åhrén, chef för Länsstyrelsen Skånes naturskyddsenhet, i ett pressmeddelande.

Foto: Patrik Olofsson

De sydsvenska sandmarkerna tillhör norra Europas artrikaste biotoper. Men sandmarkerna har minskat drastiskt under de senaste hundra åren, vilket bland annat beror på exploatering och plantering av arter som bergtall och vresros.

Den här utvecklingen har enligt Länsstyrelsen varit förödande för flera sandlevande växt- och djurarter, bland annat fältpiplärkan. För fyra år sedan hittades bara 33 revir i östra Skåne, vilka var de enda i landet. Men i år hittades 40 revir, något som kan kopplas till SandLife-projektet där man återställt sandmarker, tagit bort tall och vresros samt grävt ut sandblottor i betesmarker (se bild).

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________