Jesper Skalberg Karlsson (M) har i veckan lämnat in en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Riksdagsledamoten menar att nedskräpning är ett växande problem för betande djurs situation i Sverige, inte minst sett till alla de lättmetallburkar som slängs längs med vägar nära odlingslandskap.

Jesper Skalberg Karlsson skriver:

Burkar kastas längs vägarna och hamnar sedan i fodervallar som skördas till vinterfoder. Detta blir ett särskilt fruktansvärt problem när burkarna plågar nötkreatur, i och med att söndertrasade burkar som hamnat i ensilage skär upp kon inifrån.

Frågan som statsrådet Sven-Erik Bucht nu ska svara på är om det inom regeringskansliet eller någon myndighet bereds förslag till åtgärder för att minska uppkomsten av skador på djur som sker till följd av nedskräpning i betesmarker.