Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

WMO

Världen redan 1,1 grader varmare

Uppvärmningen har fört med sig en rad negativa konsekvenser för både människor, djur och natur.

2016 på väg att bli det hittills varmaste året som uppmätts

Den globala uppvärmningen är nu uppe i 1,2 grader över förindustriella nivåer.